Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 25.08.1995 Odluka o darovanju nekretnlna u vlasništvu Republike Hrvatske Samostanu Sestara sv. Križa Đakovo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE


Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (" Narodne novine," br. 41 /90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. kolovoza 1995. godine donijela

ODLUKU

O DAROVANJU NEKRETNlNA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE SAMOSTANU SESTARA SV. KRIŽA ĐAKOVO

I.

Sarnostanu Sestara Sv. Križa Đakovo za potrebe izgradnje dječjeg vrtića, jaslica i drugih sadržaja, daruju se niže navedene nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske:

a) - k.č. broj 159/2 - dvorište u mjestu, površine 814čhv, upisana u zk. ul. broj 2414, k.o. Đakovo, kao društveno vlasništvo s pravom korištenja VP-1281-11 Slavonska Požega,

- k.č. broj 160 - dvorište u mjestu, površine 921 čhv, upisana u zk. ul. broj 2414, k.o. Đakovo, kao društveno vlasništvo s pravom korištenja VP - 1281 - 11 Slavonska Požega,

- k.č. broj 161/1 - stambena zgrada u Đakovu, površine 108 čhv, upisana u zk. ul. broj 4610, k.o. Đakovo, kao društveno vlasništvo,

- k.č. broj 161/2 - stambena zgrada u Đakovu, površine 83 čhv, upisana u zk. uI. broj 4610, k.o. Đakovo, kao društveno vlasništvo,

- k.č. broj 161/3 - stamhena zgrada u Đakovu, površine 33 čhv, upisana u zk. ul. broj 4610, k.o. Đakovo, kao društveno vlasništvo,

koje prema novoj izmjeri odgovaraju kč. broj 6475/2, površine 8125 m', upisane u posjedovnom listu broj 4000 k.o. Đakovo;

b) - k.č. broj 15414 - oranica u Đakovu, površine 120 čhv,

- k.č. broj 155/5 - oranica u Đakovu, površine 130 čhv,

- k.č. broj 155/6 - oranica u Đakovu, površine 130 čhv,

- k.č. broj 164/7 - oranica u Đakovu, površine 200 čhv,

- k.č. broj 158/3 - oranica u Đakovu, povrine 228 čhv,

- k.č. broj 158/7 - oranica u Đakovu, površine 32 čhv,

- k.č. broj 159/1 - oranica u Đakovu, površine 1109 čhv, sve upisane u zk. ul. broj 2414, k.o. Đakovo, kao društveno vlasništvo s pravom korištenja VP 1281-11 Slavonska Požega.

Prema novoj izmjeri navedene katastarske čestice odgovaraju dijelu k.č. broj 6475/1, površine 9174 m k.o. Đakovo.

II.

Ovlašćuje se ministar obrane da u ime Republike Hrvatske sa Samostanom Sestara Sv. Križa Đakovo zaključi ugovor o darovanju

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa: 943-01/92-01/01

Urbroj : 5030109-95-3

Zagreb, 23. kolovoza 1995

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.