Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 25.08.1995 Ispravak označavanja donosioca broj 1088

ISPRAVAK

OZNAČAVANJA DONOSIOCA PROPISA BROJ 1088

U "Narodnim novinama", br. 57 od 8. kolovoza 1995. godine, tiskarskom greškom ispred propisa
broj 1088 - Pravilnika o razvrrtavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata umjesto "Ministarstva pomorstva, prometa i veza" treba stajati "Ministarstvo turizma".

Urbroj : 50501-95-686

Zagreb, 22. kolovoza 1995.

Glavni i odgovorni urednik

Marijan Prus, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.