Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 07.08.1995 Odluku o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama zakona o
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Repubiike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA DUHANSKE PRERAÐEVINE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na duhanske prerađevine, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. srpnja, 1995.

Broj: 01-95-1347/1

Zagreb, 31. srpnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA DUHANSKE PRERAÐEVINE

Članak 1.

U Zakonu o posebnom porezu na duhanske prerađevine ("Narodne novine", broj 51/94.) u članku 9. stavku 1. točke 4 5. i 6. mijenjaju se i glase:

"4. na domaće cigarete koje ne ispunjavaju uvjet iz članka 6. stavka 1 5,00 kuna

5. na cigarete proizvedene na temelju dozvole iz članka 6. stavka 2. 5,00 kuna

6. na sve vrste domaćih cigareta koje ispunjavaju uvjet iz članka 6. stavka 1.

1. tvrdi omot………………. 4,20 kuna

2. meki omot ……………….3,50 kuna"

Članak 2.

U članku 11. dodaje se stavak 8. koji glasi:

"(8) Naloge poreznog obveznika za uplatu posebnog poreza i izvršna rješenja tijela nadležnih za porezni nadzor ovlaštene organizacije za platni promet izvršavaju zajedno s drugim poreznim obvezama za koje je propisano prvenstveno u naplati, prije svih drugih obveza poreznog obveznika."

Članak 3.

U članku 14. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"(2) Ako se pravna osoba iz stavka 1. ovoga članka ne pridržava odredbi ovoga Zakona Ministarstvo financija - Središnji ured Porezne uprave može pravnoj osobi rješenjem zabraniti uvoz i izvoz duhanskih

prerađevina na određeno vrijeme, a u ponovljenom slučaju i trajno.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 15. kolovoza 1995. godine.

Klasa:410-19/94-01/05

Zagreb, 27. srpnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.