Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 07.08.1995 Odluku o razrješenju člana te izboru dopredsjednika i člana odbo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 65. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. srpnja 1995., donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA TE IZBORU DOPREDSJEDNIKA I ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

I.

Razrješuje se dužnosti člana Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske NIKOLA BULAT.

II.

Za dopredsjednika Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske bira se NIKOLA BULAT.

III.

Za člana Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske bira se mr. ANTO LOVRIĆ.

IV.

Utvrđuje se da je MARINU MILETI prestala dužnost dopredsjednika Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske s danom 30. lipnja 1995.

Klasa: 021-03/95-03/06

Zagreb, 27. srpnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.