Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 07.08.1995 Odluku o dopuni Odluke o obveznom upisu blagajničkih zapisa naro
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 10. stavka 1. točke 2., članka 13. stavka 3 i članka 67. stavka 1. točke 9. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95 - Pročišćeni tekst), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 28. srpnja 1995 godine donio je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O OBVEZNOM UPISU BLAGAJNIČKIH ZAPISA NARODNE BANKE HRVATSKE

I.

U Odluci o obveznom upisu blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine" br. 35/95, 40/95, 47/95) u točki II. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

"Banke upisuju obvezne blagajničke zapise po stopi od 1% na izračunati prosjek depozita za obračun obvezne rezerve u obračunskom razdoblju od 17. 07.1995. - 13. 08. 1995. "

II

U točki III. iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi: "Banke upisuju ukupan obračunati iznos iz točke II. stavak 7., na dan 28. 08.1995. godine, uplatom obračunatog iznosa na tekući račun Narodne banke Hrvatske".

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 320/95.

Zagreb, 28. srpnja 1995.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.