Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 02.08.1995 Naredba o utvrđavanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBRANE I MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI

Na temelju točke IV. Odluke o utvrđivanju visine novčanih primanja i naknada vojnim i civilnim invalidima rata, osiguranicima na dodatnom porodiljskom dopustu i skraćenom radnom vremenu te za opremu novorođenog djeteta ("Narodne novine", br. 49/95), ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi, donose

NAREDBU

O UTVRĐIVANJU MJESEČNIH SVOTA OSOBNE INVALIDNINE, DRUGIH MJESEČNIH NOVČANIH PRIMANJA I OSNOVICE ZA ODREĐIVANJE OPSKRBNINE OD 1. SIJEČNJA 1995. GODINE

Mjesečne svote osobne invalidnine, dodatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog dodatka, obiteljske invalidnine, uvećane obiteljske invalidnine, dodatka za pripomoć u kući i svota osnovice za određivanje opskrbnine, utvrđene Naredbom o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzura novčanih prihoda od 1. siječnja 1994. godine ("Narodne novine", br. 79/94) povećavaju se od 1. siječnja 1995. za 50%, tako da iznose:

1 ) osobna invalidnina invalida I. grupe od koje se određuju i svote osobne invalidnine invalida II. do X. grupe 1.263,24

2) dodatak za njegu i pomoć druge osobe:

- za I. stupanj .........................................................263,24

- za II. stupanj .......................................................833,75

3) ortopedski dodatak:

- za I. stupanj .......................................................366,33

- za II. stupanj ......................................................277,91

- za III. stupanj ....................................................176,85

- za IV.stupanj ......................................................88,43

4) obiteljska invalidnina

- za jednog korisnika prema članku 28.stavku 2. Zakona ..................................189,48

- za jednog korisnika prema članku 28.stavku 3. Zakona ..................................505,29

5) uvećana obiteljska invalidnina prema članku 32. Zakona ...............................435,81

6) osnovica za određivanje opskrbnine ..................434,24

7) dodatak za pripomoć u kući ..............................355,29

2. Ova naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Urbroj: 512-01-95-339
Zagreb, 28. srpnja 1995.

Ministar obrane

Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Klasa: 011-02/95-01/09
Urbroj: 524-05/1-95-1
Zagreb, 21. srpnja 1995

Ministar rada i socijalne skrbi

Joso Škara, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.