Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 02.08.1995 Naredbu o visini zaštitne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

Na temelju članka 3. Zakona o zaštitnim pristojbama pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine", br - 36/95), ministar poljoprivrede i šumarstva uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra gospodarstva, donosi

NAREDBU

O VISINI ZAŠTITNE PRISTOJBE PRI UVOZU POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

I.

Visina zaštitne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz ovih tarifnih oznaka Carinske tarife po jedinici mjere iznosi:Tarifni broj Tarifna oznaka Imenovanje robe Jedinica mjere Iznos zaštitne
Carinske pristojbe pristojbe u kunama


1 2 3 4 5
01.02 Žive zivotinje, vrsta goveda:

0102.90 - Ostalo

0102.901 - - - bikovi kg .60

0102.902 - - - volovi kg .60

0102.903 - - - krave kg 2.60

0102.904 - - - junad za tov (od 200 do 280 kg) kg .00

0102.905 - - - junad ulovljena više od 280 do 450 kg 3.00

0102.906 - - - junad, ostala kg 3.00

0102.907 - - - telad kg 0.00

0102.909 - - - ostalo kg 3.00


01.03 Svinje, žive:

0103.9 - Ostalo:

0103.91 - mase manje od 50 kg

0103.912 - - - mesnate za klanje kg 0.00

0103.913 - - - masne za klanje kg 0.00

0103.919 - - - ostalo kg 0.00

0103.92 - - masnate 50 kg i više:

0103.922 - - - mesnate za klanje kg 2.80

0103.973 - - - mesnate za klanje kg 2.80

0103.929 - - - ostalo kg 2.80


01.05 Domića perad živa (kokoši, patke, guske, pure i biserke):

0105.1 - Mase do 185 g:

0105.11 - - pilići:

0105.119 - - - Ostali

ex. teške linije za tov kom 1.65

ex. lake linije linije za uzgoj kom 2.75

0105.199 - - - ostalo:

ex. purići za tov kg 5.60

0105.9 - Ostalo:

0105.91 - - kokoši:

0105.919 - - - ostalo

ex . pilenke do 18-tj. (LL) kom 12.25

ex. brojleri (TL) kg 4.10

ex. izlučen kokoši kg 2.05

0105.99 - - ostalo:

0105.999 - - - ostala

ex. pure tovne kg 8.15


02.01 Goveđe meso, svježe ili rashlađeno:

0201.10 - Trupovi i polovice:

0201.101 - - - teleći kg 8.35

0201.102 - - - juneći kg 7.80

0201.103 - - - goveđi kg 6.10

0201.109 - - - ostali kg 6.10

0201.20 - Ostali komadi s kostima:

0201.201 - - - teleći kg 8.35

0201.202 - - - juneći:

0201.203 - - - goveđi:

ex.kompenzirane četvrtine kg 5.50

ex. prednje četvrtine kg 5.50

ex. stražnje četvrtine kg 7.80

0201.290 - - - ostalo

0201.30 - Bez kostiju:

0201.301 - - - teleće kg 8.90

0201.302 - - - juneće: kg 7.80

0201.303 - - - goveđe: kg 8.90

0201.309 - - - ostalo kg 8.90


02.02 Goveđe meso, smrznuto:

02.02.10 - Trupovi i polovice:

0202.101 - - - teleći kg 6.70

0202.102 - - - juneći kg 6.10

0202.103 - - - goveđi kg 1.70

0202.109 - - - ostali kg 5.55

0202.20 - Ostali komadi s kostima:

0202.201 - - - teleći kg 7.80

0202.202 - - - juneći:

ex.kompenzirane četvrtine kg 6.65

ex. prednje četvrtine kg 6.65

ex. stražnje četvrtine kg 8.35

0202.203 - - - goveđi:

ex.kompenzirane četvrtine kg 1.65

ex. prednje četvrtine kg 1.10

ex. stražnje četvrtine kg 1.65

0202.209 - - - ostalo

0202.30 - Bez kostiju:

0202.301 - - - teleće kg 8.35

0202.302 - - - juneće: kg 8.35

0202.303 - - - goveđe: kg 1.80

0202.309 - - - ostalo kg 3.35


02.03 Svinjsko meso, svježe rashladeno ili smrznuto

0203.1 - Svježe ili rashlađeno:

0203.11 - - trupovi i polovice kg 3.50

ex. ugljena, obezmašćena polovica kg 5.30

ex. polovica EU obrade kg 3.50

0203.12 - - butovi; lopactice i komadi od njih, s kostima ex.but kg 4.95

ex. lopatice i vrat bez masnoće, svježe kg 4.25

ex. lopatice s masnoćom i kožom, svježe kg 3.90

0203.19 - - ostalo kg 3.00

ex. kare bez masnoće, svježe kg 4.95

ex. kare s kožom i masnoćom, svježe kg 4.25

0203.2 - Smrznuto:

0203.21 - - trupovi i polovice kg 2.80

0203.22 - - butovi, lopatice i komadi od njih, s kostima ex. but kg 4.25

ex. lopatice i vrat bez masnoće kg 2.80

ex. lopatice s masnoćom i kožom kg 2.50

0203.29 - - ostalo

ex- slanina trbušna kg 2.80

ex. sinjski odresci I i II kategorija kg 2.30

ex. kare bez masnoće i kože kg 3.50

ex. kare s kožom i masnoćom kg 2.90


02.07 Meso peradi i jestivi otpad peradi iz tar.br.

01.05 svježe, rashlađeni ili smrznuti

0207.10 - Perad neisječena u komade, svježa ili rashlađena ex.brojleri kg 7.40

ex. kokoši kg 3.70

ex. pure kg 13.00

ex. patke kg 11.15

0207.2 - Perad nasjećena u komade, smznuta: ex. brojleri kg 7.40

0207.21 - - kokoši, domaće kg 1.50

0207.22 - - pure kg 10.40

0207.23 - - patke, guske i biserke kg 8.15

0207.3 - Perad isječena u komade i otpaci, uključujući jetru, svježi ili rashalađeni:

0201.39 - - ostalo

ex. brojleri kg 9.10

ex. brojleri kg 18.60

ex. pure kg 12.25

ex. pure file kg 22.25

0207.4 - Pered isječena i otpaci, osim jetre, smrznuti:

0207.41 - - od domaćih kokoši

ex.bojleri kg 8.90

ex.brojleri file kg 14.85

0207.42 - - od pura kg 18.60

0207.50 - - jetra peradi, smrznuta


02.10 Meso, jestivi mesni i drugi klaonični proizvodi, sojini, u salamuri, sušeni ili dimljeni, jestivo

brašno i prah od mesa ili od drugih klaoničnih proizvoda:

0210.1 - Svinjsko meso:

0210.11 - - butovi, lopatice i drugi komadi od njih s kostima kg 11.15

0210.12 - - potrbušine i komadi od njih kg 7.80

0210.19 - - ostalo kg 7.80


04.01 Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s udjelom dodatnog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje:

0601.20 - S udjelom masti od 1% do 6% po masi ex. pasterizirano mlijko do 2 litre l 1.10

ex. sterilizirano mlijeko do 2 litre l 1.30


04.02 Mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili s udjelom dodatnog šećera ili drugih tvari za zaslađivanje:

0402.10 - U prahu, granulama i drugim krutim kg 7.40 oblicima, s udjelom masti do 1,5% po masi:

0402.2 - U prabu, granulama i drugim krutim oblicima, s udjelom masti više od 1,5% po masi:

0402.21 - - bez dodatnog šećera ili drugih za zaslađivenje kg 8.90


04.03 Mlaćenica, kiselo mlijeko, vrhnje, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, s udjelom dodanog šećera aromatizirani ili s dodanim voćem ili kakaom:

0403.10 - jogurt l 1.50

0103.90 - ostalo

ex.vrhanje iznad 12% masti l 2.40


04.05 0405.00 Maslac i ostale masti i ulja, dobivene od mlijeka:

0405.001 - - svježi maslac kg 9.30


04.06 Sir i urde:


0406.10 - Svježi sir (uključujući sir od surutke) nefermantirani i urda:

0406.30 - Sir topljeni, osim struganog ili u prahu kg 9.30

0406.90 - Sir ostali:

ex. polutvrdi kg 7.40

ex. tvrdi kg 9.30


04.07 0407.00 Jaja peradi i ptičja jaja, u ljusci, svježa konzervirana ili skuhana

0407.002 - - - kokošja jaje ze priplod

ex. TL kom 1.10

ex. LL kom 1.30

0407.005 - - kokošja jaja konzumna kom 0.40


04.08 Jaja peradi i ptičja jaja, bez ljuske i žumanjci jaja, svježi, sušeni, kuhani u vodi ili pari, oblikovani, smrznuti ili na drugi način konzervirani u udjelom ili bez udjela šećera ili drugih tvari za zaslađivanje:

0408.1 - Žumenjci:

0408.11 - - sušeni kg 14.85

0408.19 - - ostali kg 7.40

ex. smrznuti kg 7.40

0408.9 - ostalo:

0408.91 - - sušeno

ex. jaja u prahu kg 11.15

0408.99 - - ostalo

ex. meianž smrznuti kg 3.70


04.09 0409.00 Prirodni med:

0409.001 - - - u pakovanju od 25 kg kg 5.60

0409.009 - - - u ostalim pakovanjima kg 5.60


07.01 Krumpir, svježi ili raslađeni
0701.90 - ostali kg 0.00
07.03 Crveni luk, alma, češnjak, poriluk i ostali lukovi; svježi ili rashlađeni:
0703.10 - Crveni luk i alma (mladi zeleni luk):

0703.109 - - - ostalo kg 0.00


07.04 Kupus, cvjetača , korabad kelj i slično kupusno jestivo povrće, svježe ili rashlađeo:
0704.90 - ostalo kg 0.00

07.05 Salata (lactuca sativa) i cikorija ( Cichorium - spp.), svježe ili rashlađeno


0705.11 - - glavičasta salata kg 2.00

07.06 Mrkva, broskva ili repa ugarnjača (bijela repa), cikla, celer korjenaš, rotkvica i slično jestivo korjenasto povrće, svježi ili rashlađeni:


0706.10 - Mrkva, broska ili repa ugarnjača (bijela repa) kg 0.00
07.07 0707.00 Krastavci i kornišoni, svježi ili rashlađeni kg 1.70
07.08 Mahunasto povrće u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno

0708.10 - Grašak (Pisum sativum) kg 0.00

07.09 Ostalo povrće, svježe ili rashlađeno

0709.90 - ostalo

ex. maslina kg 0.00

07.13 Sušeno maslinasto povrće u zrnu, soljušteno ili neoljušteno ili lomljivo:


0713.31 - - Grah vrsta Vigna mungo (L) Hepper ili kg 0.00 (Vigra radiata (L) Wilczek

0713.32 - - Grah sitni crveni (Adzuki) Phaseolus ili kg 0.00 vigna angularis)

0713.33 - - Grah obični (Phaseolus vulgaris) kg 0.00

0713.39 - - Ostali kg 0.00


08.05 Agrumi, svježi ili suhi:

0805.20 - mandarine (uključujući tangirske sadsumad mandarine); hibridi agruma (klementine, vilking i sl.) kg 0.00


08.06 Grožđe, svježe ili suho:

0806.10 - Svježe

ex. grožđe za preradu vina kg 0.00


08.08 Jabuke, kruške i dunje, svježe

0808.10 - jabuke kg 0.00

0808.20 - kruške i dunje kg 0.00


10.01 Pšenica i suražica:
1001.90 - Ostalo:

1010.901 - - - sjemenska pšenica kg 0.75

1001.902 - - - ostala pšenica kg 0.75


10.03 1003.00 Ječam:

1003.002 - - - pivarski kg 0.40

1003.003 - - - za stočnu hranu kg 0.00

10.05 Kukuruz:

1005.90 - Ostali:

1005.901 - - - bijeli kg 0.40

1005.902 - - - žuti kg 0.40

11.01 1101.00 Brašno od pšenice ili suražice:

1101.10 - - - pšenično kg 0.95


11.02 Brašno od žitarica, osim od pšenice ili suražice:

1102.20 - Kukuruzno brašno kg 0.95
11.03 Prekrupa od žitarica, krupica i pelete:

1103.1 - Prekupa i krupica:

1103.11 - - pšenica kg 0.00

1103.13 - - kukuruzna kg 0.55


11.07 Slad, prženi ili neprženi:

1107.10 - Neprženi kg 0.40

12.01 1201.00 Soja u zrnu, uključujući i lomljenu ili drobljenu kg 0.40

12.05 1205.00 Sjeme uljane repice, uključujući lomljeno ili drobljeno kg 0.40

12.06 1206.00 Suncokretovo sjeme, uključujući lomljeno ili drobljeno kg 0.40

15.01 1501.00 Masti i ostale masti od svinja i peradi dobivene topljenjem, prešanjem ili solventnom ekstrakcijom:

1501.002 - - - jestiva svinjska mast kg 1.90

15.07 Sojino ulje i njegove frakcije, pročišćene ili nepročišćene, ali kemijski nemodificirani:

1507.10 - Sirovo ulje, uključujući defuirano (bez smole) kg 0.75

1507.90 - ostalo

ex. rafinirano ulje pakirano iznad 25 l l 5.20

ex. rafinirano ulje pakirano od 0,5 do 25 l l 5.60

Maslinovo ulje (dobiveno mehaničkim postupkom) i njegove frakcije, pročišćeni ili nepročišćeni, ali kemijski nemodificirani:

1509.10 - Iz prvog prekšanja l 2.60

1509.90 - Ostalo

ex. maslinovo ulje, pakirano iznad 251 l 2.25

ex. maslinovo ulje, pakirano od 0,5 do 25 l l 9.30


15.10 1510.00 Ostala ulja dobivena isključivo od masline solventnom ekstrakcijom i njihove frakcije, pročišćeni ili nepročišćeni, ali kemijski nemodificirani, uključujući mješavine t
ex. maslinovo ulje, pakirano iznad 25 l l 2.25

ex. maslinovo ulje, pakirano od 0,5 do 25 l l 3.70

15.12 Ulje od sjemena suncokreta, šafranke i pamuka te njihove frakcije, pročišćene ili nepročišćene, ali kemijski nemodificirani:

1512.1 - Ulje od suncokreta i šafranke i njihove frakcije:

1512.11 - - - sirovo ulje kg 0.75

1512.19 - - ostalo

ex. rafinirano ulje, pakirano iznad 25 l l 5.20

ex. rafinirano ulje, pakirano od 0,5 do 25 l l 5.60


15.14 Ulje od repice ili ulje od slačice i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani:

1514.10 - Sirovo ulje:

1514.101 - - - od repice kg 0.75

1514.90 - Ostalo:

1514.901 - - - od repice

ex. rafinirano ulje, pakirano iznad 25 l l 5.20

ex. rafinirano ulje, pakirano od 0,5 do 25 l 5.60


15.15 Ostale biljne masti i ulja, nehlapljivi i njihove frakcije, pročišćeni i nepročišćen, ali kemijski nemodificirani:

1515.90 - Ostalo l 9.30.

15.16 Masti i ulja životinjskig ili biljnog porijekla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenizirani, interesterificirani, rasterificirani ili eledinizirani, rafinirani ili nerafinirani, ali dalje nepripremljeni:

1516.20 - Biljne masti i ulja i njihove frakcije:

1516.209 - - - Ostalo l 9.30

15.17 Margarini mješavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porijekla ili frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave prikladni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. br. 15.16:


1517.10 - Margarini, uključujući tekući margarin

ex. industrijski kg 4.45

ex. stolni kg 4.45

ex. mazivi kg 7.40

1517.90 - ostalo

ex. rafinirano ulje, pakirano iznad 25 l l 5.20

ex. rafinirano ulje, pakirano od 0,5 do 25 l l 5.60

ex. biljne masti kg 4.45


16.01 1601.00 Kobasice i slični proizvodi od mesa, drugih klaoničkih jestivih proizvoda ili od krvni, složeni prehrambeni proizvodi na bazi tih proizvoda:

1601.001 - - - trajni kg 9.30

1601.002 - - - polutrajni kg 7.40

1601.009 - - - ostali kg 9.30


16.02 Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, drugih klaoničkih proizvoda ili krvi:
1602.10 - Homogenizirani proizvodi kg 11.15

1602.20 - Od jetre bilo koje životinje kg

1602.3 - Od puretine iz tar. br. 01.05:

1602.31 - - pureći:

ex. trajni kg 14.10

ex. polutrajni kg 14.85

ex. obrađeni kg 11.15

1602.39 - - ostalo:

ex. pilići polutrajni kg 12.25

ex. pilići obareni kg 10.05

1602.4 - Svinjski:

1602.41 - - šunke i odresci šunki kg 11.15

1602.42 - - lopatice i odresci lopatica kg 11.15

1602.49 - - ostalo, uključujući mješavine kg 11.15

1602.50 - Goveđi kg 7.40

1602.90 - Ostalo, uključujući prerađevine od krvi bilo kojih životinja kg 7.40


17.01 Šećer od šećerne trske i šećerna repa i kemijski čista saharoza u krutom stanju:
1701.99 Ostalo:

1701.991 šećer od šećerne trske, rafinirani kg 1.90

1701.992 šećer od šećerne repe, rafinirani kg 1.90


17.04 Proizvodi od šećera (uključujući bijelu čokoladu) bez kakaa:
1704.10 - Žvakaće gume, uključujući i one presvučene šećerom kg 11.00

1704.90 - Ostalo

1704.901 - - - Bomboni kg 7.50


18.06 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao:

1806.3 - Ostalo u pločama ili šipkama:

1806.31 - - punjeni kg 11.15

1806.32 - - nepunjeni kg 13.000

1806.90 - Ostalo kg 11.15

ex. čokoladna jaja kg 0.40

19.02 Tjestenina, kuhana ili nekuhana ili punjena (mesom ili drugih tvarima) ili drugačije pripremljene, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanji, njoki, ravijoli, kaneloni, kuskus, pripremljeni ili nepripremljeni:


1902.1 - Tjestenina nekuhana i nepunjena niti drugačije pripremljena:

1902.11 - - s dodatkom jaja kg 2.05

1902.19 - - ostala kg 2.05

19.05 Kruh, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi s dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa, hostija (nafora), kapsule za farmaceutske proizvode, oblatne, rižin papir i sl. proizvodi:


1905.30 - Slatki biskviti, vafli i oblatne kg 7.50

1905.90 - Ostalo kg 6.00


20.01 Povrće, voće i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini:

2001.10 - Krastavci i kornišoni kg 0.00

2001.90 - Ostalo:

2001.901 - - - paprike kg 0.00

2001.909 - - - ostalo kg 0.00


20.05 Ostalo povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način osim octu i octenoj kiselini, nesmrznuto:
2005.30 - Kiseli kupus kg 0.00

2005.70 - Masline kg 0.00


22.03 2203.00 Pivo dobiveno od slada l 1.90
22.04 Vino od svježeg grožđa uključujući pojačana vina, mošt od grožđa osim mošta iz tar. br. 20.09:

2204.2 - Ostala vina; mošt od grožđa s fermentacijom zaustavljenom dodavanjem alkohola:

2204.21 - - u posudama od 2 litre:

2204.211 - - - stolno vino l 2.40

2204.212 - - - kvalitetno vino

ex. bijelo l 3.35

2204.219 - - - dezertno vino l 3.70

2204.29 - - ostalo:

2204.291 - - - stolno vino l 2.25

2204.292 - - - kvalitetno vino:

ex. bijelo l 3.00

2204.299 - - - ostalo l 2.40


22.07 Nedenaturirani etilni alkohol, alkoholne jakosti 80% obujma ili jači; etilni alkoholi i ostali alkoholi, denaturirani, bilo koje jakosti:
2207.10 - Etilni alkohol alkoholne jakosti 80% obujma ili jači nedenaturirani:

2207.109 - - - ostali l 1.20


22.08 Nedenaturirani etilni alkohol, alkoholne jakosti 80% obujma; rakije, likeri i ostala alkoholna pića; složeni lakoholni proizvodi za proizvodnju pića:

2208.10 - složeni alkoholni proizvodi za proizvodnju pića l 1.05

23.04 2304.00 Uljne pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji ulja od soje, nemljeveni mljeveni ili peletizirani:


2304.001 - - - sojini kg 0.30

2304.009 - - - ostali kg 0.30


23.06 Uljne pogače i ostali kruti ostaci dobiveni pri ekstrakciji biljnih masti ili ulja, osim onih iz tar. br. 23.04 i 23.05, nemljeveni ili peletizirani:
2306.30 - od suncokretovog sjemena kg 0.00

2306.40 - od sjemena uljane repice kg 0.75


23.90 Proizvodi koji se upotrebljavaju za životinjsku hranu:
2309.901 - - - kompletne krmne smjese i superkoncentrati za prehranu peradi, ribe i stoke kg 0.40

2309.902 - - - stočna hrana obogaćena melasom, tropom, ugljenim hidratima, vitaminima mineralima i sl. kg 0.60

2309.903 - - - premiksi kg 0.60

2309.9090 - - - ostalo kg 0.60


24.01 Duhan sirovi, ili neprerađeni: duhanski otpaci:

2401.10 - Duhan neižiljeni kg 0.00

2401.20 - Duhan djelomično ili potpuno ižiljeni kg 0.00

2401.30 - Duhanski otpaci kg 0.00


35.02 Albumini, albuminati i ostali albuminski derivati:
3502.10 - Albumin od jaja

ex. bjeljanjak u pragu kg 14.85

ex. bjeljanjak smrznuti kg 7.40


II.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visni posebne pristojbe pri uvozu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda ("Narodne novine", br. 22/95).

III.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". ·

Klasa: 011-02/95-01/108

Urbroj: 525-01-95-1

Zagreb, 2. kolovoza 1995.

Ministar poljoprivrede i šumarstva:
Ivica Gaži, dipl. inž., v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.