Zakoni i propisi - Pravni savjeti 54 02.08.1995 Ispravak odluke o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršeno uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o davanju pomoći gradovima i općinama za djelomično ublažavanje posljedica štete od elementarnih nepogoda u prvom polugodištu 1995. godine objavljene u "Narodnim novinama", broj 47 od 12. srpnja 1995., te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O DAVANJU POMOĆI GRADOVIMA I OPĆINAMA ZA DJELOMIČNO UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA U PRVOM POLUGODIŠTU 1995. godine

Na kraju tablice, koja je sastavni dio Odluke, pod ukupnim iznosom 7 umjesto brojke: "1,423,00.00" treba stajati brojka: "2,423,000.00".

Klasa: 920-11/95-01/03

Zagreb, 24. srpnja 1995.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Mihovil Klapšić, dipl. iur., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.