Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 01.08.1995 Odluka o opsegu kontingenata za izvoz i uvoz robe u
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Temeljem članka 18. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Narodne novine", br. 53/91, 26/93 i 109/93) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. srpnja 1995. godine, donijela

ODLUKA

O IZMJENAMA ODLUKE O OPSEGU KONTINGENATA ZA IZVOZ I UVOZ ROBE U 1995. GODINI

I.

U Odluci o opsegu kontingenata za izvoz i uvoz robe u 1995. godini (Narodne novine, broj 96/94) u točki I. u tarifnoj oznaci 2709.001 u koloni 4. broj "355.000 t" zamjenjuje se brojem "489.000 t", u tarifnoj oznaci 2710.049 u koloni 4. broj "220.000 t" zamjenjuje se brojem "650.000 t", u tarifnoj oznaci 7404.00 u koloni 4. broj "2.000 t" zamjenjuje se brojem "3.500 t".

II.

U točki II. tarifnoj oznaci 0102.103 u koloni 4. broj "4.000 kom" zamjenjuje se brojem "7.000 kom", tarifnoj oznaci 0302.11 u koloni 4. broj "300 t" zamjenjuje se brojem "500 t", tarifnoj oznaci 2208.902 u koloni 4. broj "200 t" zamjenjuje se brojem "700 t", tarifnoj oznaci 2523.90 u koloni 4. broj "10.000 t" zamjenjuje se brojem "15.000 t", tarifnoj oznaci 4805.2 u koloni 4. broj "1.200 t" briše se, u tarifnoj oznaci 7213.311 u koloni 4. broj "7.500 t" zamjenjuje se brojem "12.000 t", tarifnoj oznaci 7304.39 u koloni 4. broj "3.500 t" zamjenjuje se brojem "5.500 t", tarifnoj oznaci 7306.202 u koloni 4. broj "150 t" zamjenjuje se brojem "300 t", tarifnoj oznaci 8501.40 u koloni 4. broj "1.200 kom" zamjenjuje se brojem "1.500 kom", tarifnoj oznaci 8501.51 u koloni 4. broj "800 kom" zamjenjuje se brojem "1.000 kom", tarifnoj oznaci 8501.52 u koloni 4. broj "300 kom" zamjenjuje se brojem "600 kom", tarifnoj oznaci 8539.22 u koloni 4. broj "1.500.000 kom" zamjenjuje se brojem "2.000.000 kom", tarifnoj oznaci 8539.31 u koloni 4. broj. "500.000 kom" zamjenjuje se brojem "800.000 kom", tarifnoj oznaci 8705.10 u koloni 4. broj "20 kom", zamjenjuje se brojem "25 kom".

III.

U točki II. u tarifnom broju 22.07 tarifna oznaka 2207.109 briše se, u tarifnom broju 22.08 tarifna oznaka 2208.10 briše se, u tarifnom broju 27.02 tarifna oznaka 2702.10 briše se, u tarif nom broju 72.13 tarifne oznake 7213.10, 7213.311, 7213.411, 7213.501, u tarifnom broju 72.14 tarifne oznake 7214.20, 7214.401, 7214.501, 7214.60 brišu se.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:331-03/94-01/03

Urbroj: 5030105-95-4

Zagreb, 20. srpnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.