Zakoni i propisi - Pravni savjeti 53 01.08.1995 Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republ
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. srpnja 1995. godine donijela

RJEŠENJE

O DOPUNI RJEŠENJA O IMENOVANJU POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U OPĆINI OKUČANI

I. U Rješenju o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Okučani (Narodne novine, broj 45/95) iza točke 5. dodaju se nove točke 5a. i 5b. koje glase:

5a. Ovlaščuje se povjerenik Vlade Republike Hrvatske u Općini Okučani da zaposli 1 djelatnika visoke stručne spreme i 5 djelatnika srednje stručne spreme za obavljanje potrebnih poslova u Općini Okučani i to do konstituiranja Općine i ustrojavanja upravnih tijela Općine Okučani.

Nakon konstituiranja Općine Okučani, općinska tijela će preuzeti djelatnike koje je zaposlio povjerenik u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti.

5b. Plaća djelatnika koje zaposli povjerenik utvrđuje se na način da im pripada plaća kao da su zaposleni u županijskom uredu, a u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti.

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

3. Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa:080-02/95-01/79

Urbroj: 50304/2-95-02

Zagreb, 26. srpnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.