Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 26.07.1995 Naredbu o izmjeni i dopuni naredbe o načinu uplaćivanja prihoda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 37. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine" broj 27/93., 13/94. 69/94. i 13/95.) ministar fnancija izdaje

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIH FONDOVA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba ("Narodne novine" broj 94/94., 3/95., 12/95., 16/95., 49/95. i 50/95.) u točki II. pod A. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA u podtočki 2. pod 5) iza brojčane oznake vrste prihoda 5258 Naknada za koncesije za otvaranje slobodnih carinskih prodavaonica, umjesto točke stavlja se zarez i dodaje

5266 Naknada za koncesiju na pomorskom dobru.

U istoj točki i podtočki, pod 7) iza brojčane oznake vrste prihoda 7242 Prihodi od imovine - sredstva solidarne štednje za obnovu i obranu, umjesto točke stavlja se zarez i dodaje

7250 Upravne mjere izrečene u upravnim postupcima nadležne građevinske inspekcije.

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u " Narodnim novinama".

Klasa: 401-03/94-01/09

Urbroj: 513-07/95-7

Zagreb, 21. srpnja 1995.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.
Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.