Zakoni i propisi - Pravni savjeti 51 26.07.1995 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o službenim odorama djel
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 34. stavka 4. Zakona o carinskoj službi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 53/91 i 106/93) ravnatelj Carinske uprave Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SLUŽBENIM ODORAMA DJELATNIKA CARINSKE SLUŽBE REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Pravilniku o službenim odorama djelatnika carinske službe Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 56/94), mijenja se članak 3. i glasi:

"Službenu odoru čine:

Članak 2.

Iza članka 4. dodaje se članak 4a, koji glasi:

"Službena odora i obuća, ukoliko ovim Pravilnikom nije drugačije utvrđeno, je ljetna i zimska.

Prilikom prvog zaduženja sa odorom i obućom službenik odnosno namještenik ima pravo dodatno na jedne hlače, suknju i cipele, ljetne odnosno zimske, sukladno razdoblju iz članka 5. u kojem se oprema prvi puta zadužuje".

Članak 3.

U članku 5. Popis odora, odjeće i obuće s naznakom uporabnog roka zamjenjuje se novim Popisom otiskanim uz ovaj Pravilnik koji čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-01/17

Urbroj: 513- 02-04/ 1-95-2

Zagreb, 30. lipnja 1995.

Ravnatelj

Josip Knezić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


POPIS

ODORA, ODJEĆE I OBUĆE S NAZNAKOM UPORABNOG ROKA


_________________________________________________________________________________
Red.   Naziv i vrsta            Komada    Uporabni rok u
broj                      Par       mjesecima
______________________________________________________________________________

1.   Kapa                  1        24

2.   Beretka                 1        24

3.   Sako,ljetni i zimski          1        24

4.   Hlače,ljetne i zimske          1        24

5.   Suknja,ljetna i zimska         1        24

6.   Košulja,ljetna i zimska         2        24

7.   Kravata                 2        12

8.   Vjetrovka                1        36

9.   Pulover                 1        24

10.   Cipele ljetne i zimske         1        24

11.   Remen za hlače i suknju         1        24 (ljetni)

    ljetni i zimski                     36 zimski (kožni)

12.   Kišni ogrtač              1        48

13.   Rukavice                1        24

14.   Radni kombinezon            1        12
_______________________________________________________________________

Napomena: Dodatno jedne hlače, jedna suknja, jedne cipele kod prvog zaduženja.