Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 21.07.1995 Program općeg dijela Državnog Stručnog Ispita
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 87. stavak 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dutnosti ("Narodne novine", br.14/94., 86/94. i 7/95.), utvrđujem

PROGRAM

OPĆEG DIJELA DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

I.

Osobe koje imaju obvezu polagati državni stručni ispit za državne službenike u tijelima državne uprave, pripremaju se za polaganje općeg dijela državnog stručnog ispita na temelju pravnih izvora utvrđenih
Programom općeg dijela državnog stručnog ispita.

II.

Opći dio državnog strućnog ispita obuhvaćaju slijedeći predmeti:

1. Ustavno ustrojstvo,

2. Sustav državne uprave,

3. Upravni postupak i upravni sporovi, 4. Uredsko poslovanje, 5. Službenički odnosi i

6. Sustav lokalne samouprave i uprave.

III.

Predmet Ustavno ustrojstvo obuhvaća slijedeće pravne izvore:

1. Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 56/90.),

2. Ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednića ili manjina u Republici Hrvatskoj (pročišćeni tekst - "Narod.ne novine", br. 34/92.),

3. Ustavni zakon o ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne noaine", br. 13/91.),

4. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 55/90., 26/93. i 29/94.),

5. Zakon o državnom pečatu ("Narodne novine", br. 33/95.),

6. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.13/91.),

7. Zakon o političkim strankama ("Narodne novine", br. 76/93.),

8. Zakon o izborima zastupnika u Sabor Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92., 27/92. i 1/93. - pročišćeni tekst - 30/93. i 11/94.),

9. Zakon o popisima birača ("Narodne novine", br. 19/92.).

IV.

Predmet Sustav državne uprave obuhvaća slijedeće pravne izvore:

1. Zakon o sustavu državne uprave ("Narodne novine", br. 75/93.),

2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90., 8/91.,14/91., 53a/91, 9/92., 55/92. i 29/94.),

3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine", br. 72/94.),

4. Uredba o ustrojstvu županijskih ureda ("Narodne novine", br.116/93.),

Š. Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo i o radnom vremenu tijela državne uprave ("Narodne novine", br. 37/94.),

6. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske (važeći za kalendarsku godinu),

7. Zakon o proračunu (važeći za kalendarsku godinu).

V.

Predmet Upravni postupak i upravni sporovi obuhvaća slijedeće pravne izvore:

1. Zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 53/9.);

2. Zakon o upravnim sporovima ("Narodne ndvine", br. 53/91., 9/92. i 11/92.).

VI.

Predmet Uredsko pošlovanje obuhvaća glijedeće pravne izvore:

1. Uredba o uredskom poslovanju ("Narodne novine"; br. 38/87. i 42/88.),

2. Uputstvo za izvršenje Uredbe o uredskom poslovanju ("Narodne novine"; br. 49/81. i 38/88.),

3. Zakon o pečatu i žigu s grbom Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 33/95.),

4. Zakon o upravnim pristojbama ("Narodne novine", br. 91/93.),

5. Uredba o sadržaju naziva tijela državne upćave, lokalne i mjesne samouprave ("Narodne novine", br. 25/94.), .

6. Naputak za provedbu Uredbe o sadržaju naziva. tijela državne uprave, lokalne samoup;ave i mjesne samouprave ("Narodne novine", br: 61/94.).

VII

Predmet Službenikički odnosi obuhvaća slijedeće pravne izvore:

l. Zakon o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 14/94., 86/94. i 7/95.),

2. Zakon o plaćama službenika i namještenika u javiiim službama ("Narodne novine", br. 74/94.),

3. Zakon o radu ("Narodne novine", br. 38/95.),

4: Uredba o stručnom osposobljavanju i asavršavanju državnih službenika ("Narodne novine", br. 45/95.).

VIII.

Predmet Sustav lokalne samouprave i uprave obuhvaća slijedeće pravne izvore:

1. Evropska povelja o lokalnoj samoupravi ("Narodne novine", - međunarodni ugovori - br.193.),

2. Zakon o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92., 94%93. i 117/93.); ·

3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republci Hrvatskoj ("Narodne novine", br. 90/92:, 2/93., 58/93. i 90/93.),

4. Zakon o Gradu Zagrebu ("Narodne novine", br. 90/92. i 16/93.),

5: Zakon o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", br.111/93.),

6: Zakon o izborinla predstavničkih tijela jedinica lokalne samoupravo i uprave ("Narodne novine"; br. 90/92.):

IX.

Osobe koje polažu državni stručni ispit ovisno od stupnju stručne spreme odnosno zvanju trebaju pokazati slijedeće poznavanje ispitne građe i to: ·

-za pristava I. vrste zvanja precizno poznavanje općeg i pasebriog dijela državnog stručnog ispita,

-za pnstava II. vrste zvanja detaljno poznavanje općeg i posebnqg dijela državnog stručnog ispita

- za pristava III. vrste zvanja osnovno poznavanje općeg dijela državnog stručnog ispita i detaljno poznavanje posebnog dijela državnog stručnog ispita.

X.

Državni stručni ispit provodit če se prema ovom Programu od 1. rujna 1995. godine.

XI.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 133-01/95-01/01

Urbtoj: 515-03-03/ 1-95-1

Zagreb, 11. srpnja 199,5.

Ministar

Davorin Mlakar, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina


IZRADA WEB STRANICA

Naručite izradu modernih web stranica. U svega nekoliko minuta, kreirajte vrhunsku web stranicu uz pomoć naših CMS web stranica. Moderni dizajni za Vaše web stranice. Korištenje CMS web stranica slično je kao korištenje Facebooka, ne zahtjeva znanje kodiranja i programiranja. Započnite pisati, dodajte nekoliko fotografija i imate brzo svoju prvu web stranicu. Mijenjajte dizajn svoje stranice s lakoćom. Kreirajte web stranicu svoje tvrtke, web stranicu obrta, web stranicu udruge, započnite pisati blog...

Mobilna responzivnost web stranica je prilagođavanje web stranice svim preglednicima (mobitel, tablet, računalo) i mora se implementirati na sve web stranice. Besplatna optimizacija za tražilice; SEO optimizacija omogućava vašoj web stranici da se prikazuje u prvih deset rezultata na tražilicama za pojmove koje pretražuju vaši budući kupci.

Dizajn responzivnih web stranica, registracija domene, izrada CMS stranica, ugradnja web shopa, implementacija plaćanja karticama, ugradnja Google analyticsa, siguran hosting, prijava na tražilice, reklama na društvenim mrežama, ugradnja kontakt formulara za upite sa web stranica...

Iskoristite ponudu: izrada web stranica i hosting po najnižim cijenama. Besplatna prijava na tražilice, besplatni e-mail, besplatna .hr domena, besplatna podrška za internet marketing...

>> Link na ponudu za izradu web stranica >>