Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 21.07.1995 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZAVOD ZA PLATNI PROMET

Na temelju članka 38. stavke 1. točke 3. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine", broj 27/93 i 13/95), glavni direktor Zavoda za platni promet donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽAJU I UPORABI OBRAZACA PLATNOG PROMETA

Članak 1.

U Pravilniku o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa ("Narodne novine", broj 59/94, 63/94, 83/94, 2/95, 7/95, 25/95 i 45/95) članak 35. mijenja se i glasi: Poseban nalog za prijenos sastoji se od četiri primjerka posebnog naloga za prijenos, izvještaja o odobrenju, potvrde primitka i izvještaja o zaduženju. Poseban nalog za prijenos ostaje u Zavodu kao dokument o zaduženju računa dužnika i odobrenju računa vjerovnika. Izvještaj o odobrenju dostavlja se primaocu sredstava. Potvrda primitka koju je ovjerio Zavod, vraća se podnosiocu naloga i služi kao dokaz da je nalog predan na izvršenje. Izvještaj o zaduženju ostaje kod nalogodavca.

Članak 2.

U članku 86. točka 9) mijenja se i glasi: 9) Poseban nalog za prijenos - obrazac broj 41 - poseban nalog za prijenos - potvrda primitka.

Članak 3.

U članku 86. stavki 2. briše se tekst: i 41 U istoj stavci, iza prve rečenice, dodaje se rečenica koja glasi: Primjerak obrasca 41- potvrda primitka vraća se podnosiocu naloga kao dokaz da je nalog predan na izvršenje.

Članak 4.

U ostalom dijelu Pravilnik o obliku, sadržaju i uporabi o razaca platnog prometa ostaje neizmijenjen.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Broj: I I-24/95-9

Zagreb, 17. srpnja 1995.

Glavni direktor

mr. Bogomil Cota, v.r.