Zakoni i propisi - Pravni savjeti 50 21.07.1995 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA

Na temelju članka 91a Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine" br. 53/93), Upravni odbor Hrvatskog društva skladatelja na svojoj sjednici od 20. lipnja 1995. donio je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAKNADAMA ZA JAVNU IZVEDBU I PRIOPĆAVANJE JAVNOSTI GLAZBENIH DJELA TE NAKNADAMA ZA KORIŠTENJE GLAZBENIH IZVEDBENIH MATERIJALA

Članak 1.

U Tarifi naknada za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela, koja je sastavni dio Pravilnika o naknadama za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknadama za korištenje glazbenih izvedbenih materijala ("Narodne novine" br. 80/92), odredba pod XXII. RADIO I TV STANICE mijenja se i glasi: (1) "Od dana 1. siječnja 1996. godine, visina godišnje naknade dana je u tablici 1, 1a, 2 i 3 kako slijedi (Tablica nije prikazana zbog nemogučnosti prikaza).(2) Visina godišnje naknade za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela putem radija i televizije u prvoj godini obavljanja djelatnosti iznosi 40%, u drugoj godini 70%, a daljnjim godinama 1005 naknade iz tablice 1 i la iz stavka (1) ovog članka.

(3) Koncesionari neprofitabilnog radija i neprofltabilne televizije plaćaju 5% naknade iz tablice 1 i 1a iz stavka (1) ovog članka u skladu s odredbom iz stavka (2) ovog članka.

(4) Iznos godišnje naknade za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela za radio i televiziju čiji odašiljači emitiraju na "drugom ograničenom području" u smislu odredbe iz članka 12. stavka (7) Zakona o telekomunikacijama i članka 1. točka 3. i 4. "Pravilnika o visini naknada za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plačanja" ("Narodne novine" br.15/95), a obuhvačaju grad i šire područje, određuje se prema tablici la ovoga članka.

(5) Godišnja naknada za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela putem radija i televizije plaća se Hrvatskom dtuštvu skladatelja u12 jednakih mjesečnih obroka, najkasnije do 15. u mjesecu za razdoblje proteklog mjeseca.

(6) Sukladno članku 94. i 104. Zakona o autorskom pravu ("Narodne novine" br. 53/93), radio i televizijske postaje dužne su dostaviti Hrvatskom društvu skladatelja podatke o programu izvedenih odnosno emitiranih djela najkasnije do 15. u mjesecu za razdoblje proteklog mjeseca.

(7) Ako posebnim ugovorom nije drugačije određeno, radio i televizijske organizacije koje prikupljaju pretplatu propisanu od Sabora Republike Hrvatske plaćaju naknadu u visini 4,4% ubrane radio pretplate, odnosno 1,8% ubrane televizijske pretplate. Ako te organizacije ostvaruju i posebne prihode od propagande, reklame, želja slušatelja i sl. osim naknade iz ovog stavka plaćaju još 4% od tih brutto prihoda.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja

Zagreb, 20. lipnja 1995.

Predsjednik Hrvatskog društva skladatelja

Adalbert Marković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.