Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 05.07.1995 Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju rimokatoličke crkve u naselju Potpićan
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", broj 9/94), a nakon pribavljenog mišljenja Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkoga doma, Sabora Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 1995. donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU INTERESA REPUBLIKE HRVATSKE ZA IZGRADNJU RIMOKATOLIČKE CRKVE U NASELJU POTPIĆAN

I

Izgradnja Rimokatoličke crkve u naselju Potpićan na dijelu k.č. broj 54/l (nova oznaka 54/53 u površini 3.232 m') k.o. Kršan je od interesa za Republiku Hrvatsku.

II.

lnteres Republike Hrvatske utvrđuje se na osnovi plana izvlaštenja i uvjeta uređenja prostora (lokacijska dozvola), klasa: 350-05/94-01/32, urbroj: 2163-05/6-94-4, koje je 21. travnja 1994. godine utvrdio Ured za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Pazinu (Ispostava Labin), Županija Istarska.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:943-01/95-01/01

Urbroj: 5030109-95-6

Zagreb, 25. svibnja 1995

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.