Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 05.07.1995 Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Okučani
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91. 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 1995. godine donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU POVJERENIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE U OPĆINI OKUČANI

1. Imenuje se DRAŽEN JAPUNDŽIĆ povjerenikom Vlade Republike Hrvatske u Općini Okučani.

2. Povjerenik Vlade dužan je nastupiti danom primitka ovog Rješenja.

3. Povjerenik Vlade može imenovati pomoćnika, koji će mu pomagati u obnašanju ovlasti iz djelokruga rada povjerenika.

4. Povjerenik Vlade odgovara za svoj rad Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu uprave.

5. Povjerenik Vlade podnosi izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva uprave.

6. Ovo rješenje će se objaviti u "Narodnim novinama".

Klasa: 080-02/95-01/79

Urbroj: 50304/2-95-01

Zagreb, 28: lipnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.