Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 05.07.1995 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-425/1995. 21. lipnja 1995
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, predsjednik Suda i suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vukovič i Mladen Žuvela, rješavajući o zahtjev J. C. iz Z. na sjednici održanoj dana 21. lipnja 1995. godine donio je

RJEŠENJE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-III-425/1995. 21. LIPNJA 1995

1. Ustavna tužba se odbacuje.

2. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje

J. C. iz Z. podnio je zahtjev s prijedlogom da se pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske pokrene postupak radi razmatranja ustavnosti presude Županijskog suda u Z. broj: Kž-351/95 jer smatra da su mu povrijeđena Ustavom zajamčena prava, te naznačuje da će obrazloženje podnijeti usmeno.

Kako podnesak nije razumljiv i ne sadrži sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti podnositelj je temeljem članka 25. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) pozvan da ga dopuni.

Podnositelj nije dopunio podnesak, već poziva Ustavni sud da pribavi spise Općinskog suda u D. S. broj K-137/85, K-100/87 i K-141/87 te da ga se pozove da usmeno izloži i obrazloži zahtjev.

Ustavna tužba je nepotpuna.

Zahtjev podnositelja Sud je prihvatio kao ustavnu tužbu jer se podnositelj poziva na povredu Ustavom zajamčnih prava.

Međutim, kako ustavna tužba i nakon poziva za dopunu nije dopunjena, ostala je nerazumljiva i nepotpuna te o njoj nije moguće odlučivati. Zato je na temelju odredbe članka 58. u svezi članka 25. stavka 4. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske valjalo istu odbaciti, te je riješeno kao u izreci ovog rješenja.

Objavljivanje ovog rješenja temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91).

Broj: U-III-425/1995

Zagreb, 21. lipnja 1995.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.