Zakoni i propisi - Pravni savjeti 45 05.07.1995 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-737/1994. 21. lipnja 1995
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu Jadranko Crnić, pcedsjednik Suda i suci Zdravko Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović, Ante Jelavić Mitrović, mr. Vojislav Kučeković, Jurića Malčić, mr. Hrvoje Momćinović, Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o prijedlogu dr. Borisa Buklijaša iz Splita, Hrvatskog lovačkog društva "Biokovo" iz Makarske i Lovačkog društva "Zec" iz Zagvozda. na sjednici održanoj dana 21. lipnja 1995. godine donio je

RJEŠENJE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-I-737/1994. 21. LIPNJA 1995

1. Ne prihvaća se prijedlog za oejenu ustavnosti članka 15. stavak 2. Zakona o lovu ("Narodne novine", broj 10/94).

2. Odbacuje se prijedlog za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o povjeravanju prava lova u lovištima u alašništvu države ("Narodne novine", broj 94/94)

3. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

Dr. Boris Buklijaš iz Splita, Hrvatsko lovačko društvo "Biokovo" iz Makarske i Lovačko društvo "Zec" iz Zagvozda pod nijeli su ovom Sudu prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 15. stavak 2. Zakona o lovu ("Narodne novine"; broj 10/94) jer smatraju da je suprotan članku 49. Ustava Republike Hrvatske.

Predlagatelji temelje svoju tvrdnju na činjenici da osporeni propis daje ovlasti Vladi Republike Hrvatske da dok pravo lova u državnim lovištima ne stekne pravna ili fizička osoba u skladu sa Zakonom o lovu, Vlada će povjeriti izvršenje prava lova u tim lovištima pravnoj ili fizičkoj osobi koja koristi zemljište u državnom vlasništvu, što je, po stajalištu predlagatelja suprotno odredbi članka 49. Ustava Republike Hrvatske koja jamči poduzetničku slobodu.

U smislu iznijetog smatraju predlagatelji protuustavna je i Odluka o povjeravanju prava lova u lovištima u vlasništvu države ("Narodne novine", broj 94/94), koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na temelju članka 15. stavak 2. Zakona o lovu.

Prijedlog za ocjenu Zakona o lovu nije osnovan.

Prijedlog za ocjenu Odluke o povjeravanju lova u lovištima u vlasništvu države nije dopušten.

Članak 50. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske propisuje da se poduzetnička sloboda i vlasnička prava mogu iznimno ograničiti zakonom radi zaštite interesa i sigurnosti Republike, prirode, ljudskog okoliša i zdravlja ljudi.

Gledajući propis članka 15. stavak 2. Zakona o lovu u tom kontekstu razvidno je da je zakonodavac ovlašten ograničiti poduzetničku slobodu ako smatra da zaštita nekog dobra upućuje na dužnost zakonodavca da zaštiti odredene interese naznačene u članku 50. stavak 2. ustava Republike Hrvatske, u kojem slučaju iznimno zakonodavca ne obvezuju jamstva iz članka 49. Ustava.

Po stajalištu ovog Suda upravoje članak 15. stavak 2. Zakona o lovu donesen sukladno članku 50. stavak 2. Ustava Republike Hrvatske, pa iz iznesenih razloga nije suprotan propisu članka 49. Ustava.

Iz navedenih razloga prijedlog za ocjenu Zakona o lovu se ne prihvaća.

Odluka o povjeravanju prava lova u lovištima u vlasništvu države nema obilježje propisa iz članka 125. alineje 2. Ustava Republike Hrvatske, pa ne može biti predmetom ustavnosudske ocjene. Ovo iz razloga što osporenom odlukom na temelju zakonskih ovlasti u članku 15. stavku 2. Zakona o lovu Vlada Republike Hrvatske konkretno odreduje u kojim lovištima u vlasništvu države povjerava pravo lova Javnom poduzeću " Hrvatske šume" p.o., pa se takva odluka smatra pojedinačnim aktom, koju Vlada donosi na temelju citiranih zakonskih ovlasti.

S obzirom na to valjalo je, temeljem članka 26. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 13/91) u pogledu tog prijedloga riješiti kao u izreci.

Odluka o objavi, pod točkom 3. izreke, donijeta je na temelju odredbe članka 20. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

Broj: U-I-737/1994

Zagreb, 21. lipnja 1995.

USTAVNI 5UD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.