Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.06.1995 Uredba o prestanku rada centara republičkih organa uprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 52. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 1995. godine donijela

UREDBU

O PRESTANKU RADA CENTARA REPUBLIČKIH ORGANA UPRAVE

Članak 1.

Centri republičkih organa uprave prestaju s radom 31. srpnja 1995. godine

Članak 2.

Poslove, dokumentaciju i opremu te službenike i namještenike Zajedničkih službi centara republičkih organa uprave 1. kolovoza 1995. godine preuzimaju uredi župana u županijama Sisačko-Moslavačkoj, Karlovačkoj, Varaždinskoj, Bjelovarsko-Bilogorskoj, Primorsko-Goranskoj, Ličko-Senjskoj, Osječko-Baranjskoj i Splitsko-Dalmatinskoj.

Komisiju za preuzimanje dokumentacije i opreme zajedničkih službi centara republičkih organa uprave čine po jedan predstavnik Ureda župana, Zajedničke službe centra republičkih organa uprave i Ministarstva uprave, s tim da predstavnik Ministarstva uprave predsjedava Komisiji.

Članak 3.

Službenici i namještenici zajedničkih službi centara republičkih organa uprave mogu se postaviti odnosno imenovati ili primiti na rad u županijske urede i u upravna tijela i službe županije kao jedinice lokalne samouprave.

Koordinatorima centara republičkih organa uprave prestaje dužnost i prevest će se u odgovarajuća službenička zvanja i mogu se postaviti odnosno imenovati u županijske urede.

Na položaj državnih službenika i namještenika iz stavka 1. i 2. ovog članka koji ne budu postavljeni odnosno imenovani ili primljeni na rad u tijela iz stavka 1. ovog članka do 31. kolovoza 1995. godine, primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.

Članak 4.

Uredba o osnivanju centara republičkih organa uprave ("Narodne novine," br. 19/86 i 34/87) prestaje vrijediti danom stupanja na snagu ove Uredbe.

Opće, tehničke i pomoćne poslove za potrebe područnih jedinica ministarstava i državnih upravnih organizacija, koje nemaju svojih vlastitih službi, obavljat će uredi župana.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u " Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/9S-01/17

Urbroj: 5030109-95-2

Zagreb, 28. lipnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.