Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.06.1995 Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske Javnom poduzeću "Hrvatske ceste"
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), a u svezi s člankom 40. stavkom 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 54/94 pročišćeni tekst, 65/94 i 21/95), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. lipnja 1995. godine donijela

ODLUKU

O DAROVANJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE JAVNOM PODUZEĆU "HRVATSKE CESTE"

I

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske dio k.č. br. 1328, pod novom oznakom dio k.č. br. 723/2 površine 268 m2, te dio k.č. br. 1328, pod novom oznakom k.č. br. 440/15 površine 154 m2, obje upisane u zk. ul. br. 252, k.o. Vrata kao društveno vlasništvo, daruje se Javnom poduzeću "Hrvatske ceste" radi regulacije potoka "Vratarka" i izgradnje lokalnog puta.

II.

Ovlašćuje se ministar poljoprivrede i šumarstva da u ime Republike Hrvatske s Javnim poduzećem "Hrvatske ceste" zaključi ugovor o darovanju.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 945-02/95-01/01

Urbroj: 5030109-95-44

Zagreb, 28. lipnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.