Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.06.1995 Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 17. i 32., a u svezi članka 103 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 75/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br.1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 14. sjednici održanoj 20. lipnja 1995. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu (" Narodne novine" br. 4/94, 94/94 i 31/95) u članku 31. dodaje se nova stavka 3. koja glasi:

"lznimno od stavke 1. i 2. ovog članka, na teret sredstava Zavoda osigurava se samo 50% iznosa nabavne cijene lijeka za koji je u Listi lijekova, uz generički naziv lijeka, upisana oznaka "50%", s tim da preostalih 50% iznosa snosi osigurana osoba."

Članak 2.

Ovlašćuje se služba Zavoda da izradi pročišćeni tekst Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, poradi objave u "Narodnim novinama".

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/95-01/28

Urbroj: 338-01-24-95-1

Zagreb, 20. lipnja 1995.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.