Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.06.1995 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sastavu, ovlastima i načinu rada kontrolora i liječničkih komisija hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi članka 27. stavke 5. i članka 103. stavke 1. alineje 5 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 75/93) i članka 14. stavke 1. točke 7. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br.1/94) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 14. sjednici održanoj 20. lipnja 1995. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SASTAVU, OVLASTIMA I NAČINU RADA KONTROLORA I LIJEČNIČKIH KOMISIJA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o sastavu, ovlastima i načinu rada kontrolora i liječničkih komisija Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 9/94 i 13/94) u članku 11. dodaje se nova stavka 2. koja glasi:

"Kontrolor kao ovlašteni predstavnik Zavoda sudjeluje u radu nadležnog tijela mirovinskog i invalidskog osiguranja kod donošenja ocjene radne sposobnosti i invalidnosti osiguranika"

Članak 2.

U članku 24. stavci 1. na kraju rečenice brišu se riječi "donosi rješenje", te dodaju riječi:,"daje ocjenu, nalaz i mišljenje."

Stavka 3. istog članka mijenja se i glasi: "Mišljenje liječničke komisije kada odlučuje po prigovorima iz članka 22. ovog Pravilnika konačno je u postupku medicinskog vještačenja."

Članak 3.

U članku 25. dodaje se nova stavka 2. koja glasi: "Kontrolore, odnosno članove liječničke komisije koji sudjeluju u radu nadležnog tijela mirovinskog i invalidskog osiguranja imenuje direktor Zavoda."

Članak 4.

U članku 33. stavci 1. i 2. briše se riječ "rješenje" i umjesto nje upisuje riječ "mišljenja."

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/95-01/31

Urbroj: 338-01-24-95-1

Zagreb, 20. lipnja 1995.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.