Zakoni i propisi - Pravni savjeti 44 30.06.1995 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1995. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbi članka 64. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 15/93) i članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br.1/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, na 14. sjednici održanoj 20. lipnja 1995. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA SA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I ZDRAVSTVENIM DJELATNICIMA PRIVATNE PRAKSE ZA 1995. GODINU

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovoca sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1995. godinu ("Narodne novine" br. 91/94) u članku 14. u stavci 3. iza riječi: "u neposrednoj blizini", dodaje se tekst "a sukladno popunjenosti mreže primarne zdravstvene zaštite".

Članak 2.

U tabelarnom pregledu "Cijena zdravstvene zaštite" u tab lici 2. SEKUNDARNA I TERCIJARNA RAZINA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, pod rednim brojem 4. u djelatnosti "Dobrovoljno davalaštvo krvi" iznos od s" 18,68 kuna" zamjenjuje se iznosom "38,79 kuna".

Članak 3.

Odredba članka 2. ove Odluke primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u " Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/95-01/29

Urbroj: 338-01-24-95-1

Zagreb, 20. lipnja 1995.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.