Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 28.06.1995 Odluka odavanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta remontnog brodogradilišta Šibenik, d.o.o.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94) i točke VII. alineje 1. Odluke o osnivanju poduzeća Remontno brodogradilište Šibenik ("Narodne novine", br. 22/92, 46/92 i 70/92) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. lipnja 1995. godine donijela

ODLUKU

ODAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA REMONTNOG BRODOGRADILIšTA ŠIBENIK, D.O.O.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Statuta Remontnog brodogradilišta Šibenik, d. o. o. koje je Upravni odbor Remontnog brodogradilišta Šibenik, d. o. o. donio na sjednici održanoj 21. travnja 1995. godine.

Klasa: 432-02/92-01/21

Urbroj: 5030116-95-5

Zagreb, 21. lipnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.