Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 28.06.1995 Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje generalnog konzulata Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Splitu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. stavka 1. i 2. Bečke konvencije o konzularnim odnosima od 24. travnja 1963. ("Službeni list -Međunarodni ugovori", broj 5/66) i članka 3. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91,14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrianoj 21. lipnja 1995. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA OSNIVANJE GENERALNOG KONZULATA REPUBLIKE SLOVENIJE U REPUBLICI HRVATSKOJ, SA SJEDIŠTEM U SPLITU

1. Daje se suglasnost za osnivanje Generalnog konzulata Republike Slovenije u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Splitu, s konzularnim područjem koje obuhvaća područje Županije Zadarsko-Kninske, Županije Šibenske, Županije Splitsko-Dalmatinske i Županije Dubrovačko-Neretvanske.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/95-01/10

Urbroj: 50301 14-95-3

Zagreb, 21. lipnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.