Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 28.06.1995 Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 25., stavka 1., alineji 2. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 58/93.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O MINIMUMU TEHNIČKE OPREME I SREDSTAVA VATROGASNIH POSTROJBI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se minimum tehničke opreme i sredstava potreban da bi vatrogasne postrojbe mogle obavljati vatrogasnu djelatnost sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Minimum tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi propisuje se za postrojbe koje sukladno odredbama Zakona djeluju kao javne vatrogasne postrojbe:

II. VATROGASNA POSTROJBA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 2.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava vatrogasne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova odreduje se, sukladno odredbama Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske, za sljedeće vrste formacijskih jedinica:

Članak 3.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje vatrogasna ispostava, čini:

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 4.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje vatrogasna ispostava u skladištu, čini:

Članak 5.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje vatrogasna postaja, čini:

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka određea je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) Minimum tehnitke oprema i sredstava, koji posjeduje vatrogasna postaja u skladištu, čini:

Članak 7.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje vatrogasna postaja, čini:

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 8.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje vatrogasna postaja u skladištu, čini:

Članak 9.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje vatrogasna postaja, čini:

(2) Minimum opreme i scedstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 10.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstva, koji posjeduje vatrogasna postaja u skladištu, čini:

Članak 11.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje vatrogasna poštaja, čini:

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 12.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje vatrogasna postaja u skladištu, čini:

Članak 13.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje vatrogasna postaja, čini:

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka I. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 14.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje vatrogasna postaja u skladištu, čini:

Članak 15.

(1) Vatrogasna postrojba u sjedištu, osim s navedenim minimumom opreme i sredstava, po potrebi oprema se opremom za detekciju, dozimetriju i zaštitu (RBK) sukladno članku 50., točka 14. ovog Pravilnika.

Članak 16.

(1) Vatrogasne postaje postrojbi na priobalju, uz navedeni najmanji broj i vrste vozila po postajama, posjeduju dodatna vozila:

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

III. PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA U GOSPODARSTVU

Članak 17.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu odreduje se, sukladno odredbama Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske, za sljedeće vrste postrojbi:

Članak 18.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje postrojba, čini:

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 19.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje postrojba u skladištu, čini:

Članak 20.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje postrojba, čini:

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka određen je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 21.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje postrojba u skladištu, čini:

Članak 22.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje postrojba, čini:

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka određen je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 23.

(1) Minimum tehničke oprema: sredstava, koji posjeduje postrojba u skladištu, čini:

Članak 24.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje postrojba, čini:

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 25.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje postrojba u skladištu, čini:

Članak 26.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje postrojba, čini:

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih voiila iz stavka 1. ovog članka određen je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 27.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje postrojba u skladištu, čini:

Članak 28.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje postrojba, čini:

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 29.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje postrojba u skladištu, čini:

Članak 30.

(1) Najmanji broj i vrste vatrngasnih vozila, koja posjeduje postrojba, čini:

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog člnaka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 31.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje postrojba u skladištu, čini:

Članak 32.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje postrojba, čini:

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogastiih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 33.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje postrojba u skladištu, čini:

Članak 34.

(1) Vrsta vatrogasnih vozila i broj vozila po pojedinoj vrsti u vatrogasnoj postrojbi u gospodarstvu može biti različit od odredbi ovog Pravilnika, ali tako da ukupan broj vozila ne može biti manji od broja vozila prema odredbama ovog Pravilnika.

(2) Moguća promjena vrste i broja vozila po vršti prema stavku 1. ovog članka odredena je posebnostima tehnološkog. procesa te uvjetima i načinom zaštite od požara i eksplozija.

Članak 35.

(1) Ovišno o vrsti tehnološkog procesa (vrsti i količini zapaljivih, otrovnih i nagrizajućih tvari u instalacijama tehnološkog procesa, kao i vrsti i količini uskladištenih zapaljivih, otrovnih i nagrizajućih tvari) odnosno stanju opasnosti od požara, eksplozija i akcidenata, vatrogasna postrojba u gospodarstvu oprema se s opremom za detekciju, dozimetriju i zaštitu (RBK) sukladno članku 50., točka 14. ovog Pravilnika.

IV. MINIMALNA OPREMLJENOST VATROGASNIH VOZILA

Članak 36.

(1) Minimalna opremljenost vatrogasriih vozila u profesionalnim vatrogasnim postrojbama prema vrsti vozila:

A) NAVALNO VOZILO:

B) AUTOCISTERNA

C) VOZILO ZA GAŠENJE VODOM I PJENOM:

D) VOZILO ZA GAŠENJE PRAHOM:

E) KOMBINIRANO VOZILO - VODA, PJENA, PRAH:

F) AUTOMOBILSKA LJESTVA:

G) HIDRAULIČKA PLATFORMA:

H) VOZILO ZA TEHNIČKE INTERVENCIJE

I) VOZILO ZA MANJE TEHNIČKE INTERVENCIJE I GAŠENJE:

J) VOZILO ZA GAŠENJE POŽARA, ŠUMA I RASLINJA:

K) ZAPOVJEDNO VOZILO

V. DOBROVOLJNA VATROGASNA POSTROJBA UTVRĐENA PLANOM ZAŠTITE OD POŽARA GRADA, GRADA ZAGREBA, OPĆINE, KOTARA S POSEBNIM STATUTOM I ŽUPANIJE

Članak 37.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje dobrovoljna vatrogasna postrojba utvrdena planom zaštite od požara, čini:

(2) U slučaju da dobrovoljna vatrogasna postrojba posjeduje navalno vozilo, ne mora posjedovati autocisternu.

(3) Minimalna opremljenost navalnog vozila iz stavka 2. ovog članka sukladna je opremljenosti autocisterne prema članku 38., stavku 1. ovog Pravilnika.

Članak 38.

(1) Minimalnu opremljenost vatrogasnih vozila iz đlanka 37., stavka 1. ovog Pravilnika čini:

AUTOCISTERNA:

KOMBI VOZILO:

Članak 39.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava; koji posjeduje dobrovoljna vatrogasna postrojba utvrđena planom zaštite od požara,u skladištu,čini:

B) OPĆINE S GRADSKIM NASELJIMA I

GRADOVI

Članak 40.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila,koja posjeduje dobrovoljna vatrogasna postrojba utvrđena planom zaštite od

požara,čini:

Članak 41.

(1) Mlnimalnu opremljenost vatrogašnih vozila iz članka 40:,stavka 1.ovog Pravilnika čini:

NAVALNO VOZILO:

AUTOCISTERNA:

KOMBI VOZILO:

Članak 42.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje dobrovoljna vatrogasna postrojba utvrdena planom zaštite od požara u skladištu, čini:

VI. DOBROVOLJNA VATROGASNA POSTROJBA U GOSPODARSTVU

Članak 43.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje dobrovoljna vatrogasna postrojba u gospodarsivu, čini:

(2) Minimalnu opremljenost vatrogasnog vozila iz stavka 1. ovog članka čini:

Članak 44.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava,koji posjeduje dobrovoljna vatrogasna postrojba u gospodarstvu u skladištu,

čini:

Članak 45.

(1) Dobrovoljna vatrogasna postrojba osnovana u gospodarstvu uz organiziranu profesionalnu vatrogasnu postrojbu sukladno članku 17. ovog Pravilnika, pored opreme i sredstava iz članaka 43. i 44. ovoga Pravilnika, mora posjedovati i opremu za zaštitu organa za disanje sukladno Članku 50. točka 5. ovog Pravilnika.

VII. OSTALI DOBROVOLJNE VATROGASNE POSTROJBE U SASTAVU UDRUGA DOBROVOLJNIH VATROGASACA (koje nisu utvrđene planovima zaštite od požara)

Članak 46.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduju ostale dobrovoljne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, čini:

(2) Minimalna opremljenost vatrogasnog vozila iz. stavka 1. ovog članka čini:

Članak 47.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduju ostale vatrogasne postrojbe u sastavu udruga dobrovoljnih vatrogasaca u skladištu, čini:

VIII. ZAŠTITNA OPREMA I ODORA PRIPADNIKA VATROGASNE POSTROJBE

Članak 48.

(1) Pripadnik vatcogasne postcojbe; sukladno odredbama Pravilnika o zaštitnoj i drugoj zaštitnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi, zadužuje se osobnom zaštifnom opremom koju koristi prilikom vatrogasne intervenćije.

Članak 49.

(1) Pripadnik vatrogasne postcojbe, sukladno odredbama Pravilnika o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja, zadužuje se radnom vatrogasnom odorom, koju koristi prilikom obavljanja vatrogasne djelatnosti.

IX. TEHNIČKA OPREMA I SREDSTVA

Članak 50.

(1) Tehnička oprema i sredstva svrstavaju se u skupine prema namjeni, i to:

1. Oprema za dobavu vode iz prirodcuh i umjetnih izvora vode

2.Oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže

3.Vatrogasna armatura i tlačne cijevi

4. Oprema i sredstva za gašenje požara pjenom

5. Oprema za zaštitu organa za disanje

6. Oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku

7. Razvalni alat i oprema

8. Električarski alat i oprema

9. Mehaničarski alat i oprema

10. Tehnička oprema za označavanje u prometu i ostala oprema

11.Alat

12.Oprema za spašavanje

13. Oprema za rad na vodi

14. Oprema za detekciju, dozimetriju i zaštitu (radiološka, biološka, kemijska)

X. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 51.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj 511-01-64-31417/1-95.

Zagreb, 20. lipnja 1995.

Zamjenik ministra

Zlatko Gledec, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.