Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 28.06.1995 Naputak o sastavljanju financijskog izvješća za razdoblje siječanj-lipanj 1995. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 16. stavka (10) Uredbe o računovodstvu proračuna ("Narodne novine", broj 96/94.) ministar financija donosi

Naputak

o sastavljanju financijskog izvješća za razdoblje siječanj-lipanj 1995. Godine

Članak 1.

Naputak o sastavljanju financijskog izvješća za razdoblje siječanj-lipanj 1995. godine (u daljnjem tekstu Napatak) odnosi se na sve jedinice koje primjenjuju računovodstvo proračuna prema tlredbi o računovodstvu proračuna i Pravilniku o računovodstvu i računskom planu proračuna ("Narodne novine", broj 98/94.).

Članak 2.

Za razdoblje siječanj-lipanj 1995. godine sastavljaju se financijskt izvještaji prema podacima iz glavne knjige 1.

Članak 3.

Obveznici sastavljanja financijskih izvještaja sastavljaju izvještaje tako da popunjavaju sljedeće:

l. ispunjavaju se podaci onih računa prema računskom planu na kojima je tijekom ovog razdoblja postojala transakcija ili planirani iznos.

2. u zaglavlju se ispunjavaju podaci

a) planirani podaci siječanj-prosinac

b) planirani podaci siječanj-lipanj

c) podaci razdoblja siječanj-lipanj

d) indeksi c:a

e) indeksi c:b

Članak 4.

Proračunski korisnici, koji imaju planirane iznose u okviru glave državnog proraćuna, dužni su usuglasiti planirane podatke za razdoblje siječanj-lipanj.

Članak 5.

Ovaj naputak stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1995. godine.

Ministar financija

Božo Prka, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina: