Zakoni i propisi - Pravni savjeti 43 28.06.1995 Odluka o vodećim brojevima depozitnih institucija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavak 1. točka 1. Zakona o platnom prometu u zemlji ("Narodne novine" broj 27/93,13/94, 69/94, 13/94. i 13/95.) i članka 4. stavak 2. Odluke o odredivanju vodećeg broja depozitne institucije ("Narodne novine" broj 40/95.), guverner Narodne banke Hrvatske donio je

ODLUKU

O VODEĆIM BROJEVIMA DEPOZITNIH INSTITUCIJA

Članak 1.

Depozitnim institucijama u smislu ove Odluke razumijevaju se Narodna banka Hrvatske, banke, podružnice inozemnih banaka, te one štedionice koje su dobile odobrenje za rad na temelju Zakona o bankama i štedionicama ("Narodne novine" broj 94/93. i 12/95.).

Vodeći broj Naziv depozitne institucije

depozitne instucije

1001005. NARODNA BANKA HRVATSKE

2300007 RIJEČKA BANKA d.d., Rijeka

2325004 RIADRIA BANKA d.d., Rijeka

2330003 SPLITSKA BANKA d.d., Split

2340009 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.. Zagreb

2360001 ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb

2380006 ISTARSKA KREDITNA BANKA d.d., Umag

2381009 GOSPODARSKA KREDITNA BANKA d.d., Zagreb

2382001 CENTAR BANKA d.d., Zagreb

238300A ILIRIJA BANKA d.d., Zagreb

2384007 ALPE JADRAN BANKA d.d., Split

2386002 PODRAVSKA BANKA d.d., Koprivnica

2387005 TRGOVAČKO TURISTIČKA BANKA d.d., Split

2388008 ZAGREBAČKA BANKA-POMORSKA BANKA d.d.. Split

2389003 HRVATSKA GOSPODARSKA BANKA d.d., Zagreb

2390001 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.. Zagreb

2391004 VARAŽDINSKA BANKA d.d., Varaidin .

2392007 MEĐIMURSKA BANKA d.d., Čakovec

2393001 SLAVONSKA BANKA d.d., Osijek

2400008 KARLOVAČKA BANKA d.d., Kakovac .

2401003 DUBROVAČKA BANKA d.d. Dubrovnik

2402006 BJELOVARSKA BANKA d.d., Bjelovar

2403009 SAMOBORSKA BANKA d.d., Samobor

2404001 VUKOVARSKA BANKA d.d., Vukovar

2405004 POŽEŠKA BANKA d.d.. Požega

2406007 CIBALAE BANKA d.d., Vinkovci

2407001 DALMATINSKA BANKA d.d., Zadar

2408002 PARTNER BANKA d.d., Zagreb

2409005 NERETVANSKA GOSPODARSKA BANKA d.d.,

2410003 KOMERCIJALNA BANKA d.d., Zagreb

2411006 JADRANSKA BANKA d.d.. Šibenik

2412009 SLATINSKA BANKA d.d., Slatina

2415007 ŽUPANJSKA BANKA d.d., Županja

2416001 ISTARSKA BANKA d.d., Pula

2419008 SISAČKA BANKA d.d., Sisak

2425002 ČAKOVEČKA BANKA d.d., Čakovec

2426005 HYPOBANKA d.o.o.. Zagreb

2432001 PROMDEI BANKA d.d., Zagreb

2442005 AGRO-OBRTNIČKA BANKA d.d., Zagreb

2443008 TRGOVAČKA BANKA d.d., Zagreb

2444003 GRADSKA BANKA OSIJEK d.d., Osijek

2480007 PRIVATNA AUSTRIJSKO HRVATSKA BANKA d.d., Zagreb

2481001 KREDITNA BANKA d.d., Zagreb

2482002 GLUMINA BANKA d.d., Zagreb

2483005 ŠTEDBANKA d.o.o., Zagreb

2484008 RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Zagreb

2485003 CROATIA BANKA d.d., Zagreb

2486006 LJUBLJANSKA BANKA d.d., Zagab

2487009 HISTRIA BANKA d.d., Pula

2488001 KVARNER BANKA d.d., Rijeka

2489004 BRODSKO POSAVSKA BANKA d.d., SI. Brod

2490002 RAZVOJNA BANKA 'DALMACIJA' d.o.o., Split

2491005 CREDO BANKA d.d.. Split

2492008 IMEX-BANKA d.o.o., Split

2493003 HRVATSKA KREDITNA BANKA ZA OBNOVU d.d., Zagreb

4100009 ŠTEDIONICA -KAPTOL' d.o.o.. Zagreb

Članak 2.

Vodeći broj depozitne institucije predstavlja prvi dio računa koje će depozitne institucije otvarati pravnim i fizičkim osobama sukladno propisima.

- Do reguliranja načina i postupka otvaranja računa u depozitnim institucijama, vodeći brojevi depozitnih institucija koriste sg prema odredbama iz drugih propisa.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 1995. godine.

O.br. 20/95.

Zagreb 23. lipnja 1995.

Guvener Narodne banke Hrvatske ,

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.