Zakoni i propisi - Pravni savjeti 42 23.06.1995 Uredba o utvrđivanju mjesečnog dodatka uz mirovinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama ureduje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 79/94.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. Iipnja 1995. donijela

UREDBU

O UTVRĐIVANJU MJESEČNOG DODATKA UZ MIROVINU

Članak 1.

Uz mirovinu u mjesecu srpnju 1995. godine isplatit će se dodatak u iznosu od 50 kuna po umirovljeniku.

Ovlašćuje se ministar financija da osigura pozajmicom u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 1995. godinu sredstva za isplatu dodatka iz stavka 1. ovog članka.

Članak 2.

Upute za primjenu ove Uredbe daje Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

Provedbu ove Uredbe osigurat će Republički fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama."

Klasa:140-01/95-01/05

Urbroj: 5030116-95-3

Zagreb, 21. lipnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.