Zakoni i propisi - Pravni savjeti 42 23.06.1995 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 316. stavka 3. točke 1. i članka 324. stavka 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine", broj 84/92, 5/93 i 26/93), ministar prosvjete i športa, u suglasnosti s ministrom pomorstva, prometa i veza, donio je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OSPOSOBLJAVANJU KANDIDATA ZA VOZAČE VOZILA NA MOTORNI POGON

Članak 1.

U Pravilniku o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon ("Narodne novine", broj 89/94) članak 5. mijenja se i glasi:

"Za stručnog voditelja iz članka 4. stavka 1. točke 2. ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima višu ili visoku stručnu spremu prometne, strojarske, odgojno-obrazovne ili pravne struke i najmanje tri godine iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače.

Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovoga članka, za stručnog voditelja može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete za instruktora vožnje i ima najmanje pet godina iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače".

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-10/95-01-37

Urbroj: 532-02-6/2-95-1

Zagreb, 27. veljače,1995.

Ministar

Ljilja Vokić, prof., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.