Zakoni i propisi - Pravni savjeti 42 23.06.1995 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-223/1995. od 1. lipnja 1995
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvalske u sastavu Jadranko Crnić pređsjednik Suda, te suci Zdravko Bartovđak, dr. Velimir. Belajec, dr. Nikola Filipović; mr; Vojislav Kučeković, Jurića M alčić, mr. Hrvoje Momčinović, Ivan Marijan Sevorinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela, odlučujući o ustavnoj tužbi Lj. H: iz V., privremeno u P., na sjednici održanoj dana 1. lipnja 1995: godine, donio je

ODLUKA

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-III-223/1995. OD 1. LIPNJA 1995

1. Ustavna tužba se odbija.

2. Ova će se odluka objaviti u "Narodnim novinama".

Obrazloženje:

Lj. H. podnijela je pravodobnu ustavnu tužbu po punomoćniku G: H., odvjetnca iz Z. u svezi presude Upravnog suda Republike Hrvatske broj: Us-1917/1994 od 10. studenoga 1994. godine i rješenja Ministarstva unutarnjiti poslova broj: 511-01-43-11P/I -17103/12075/1-93 od 31. prosinca 1993. godine, radi primitka u hrvatsko državljanstvo.

Naznačenom presudom odbijena je tužba Lj. H: izjavljena protiv citiranog rješenja Ministarstva unutarnjih poslova kojim je odbijen njezin zahtjev za prijem u hrvatsko državljanstvo i razloga što nije ispunjavala pretpostavku iz članka 8. ,stavak 1 točka Zakona o hrvatskom državljanstvu ("Narodne novine broj 53/91,10/91, 28/92 i 113/93) jer do podnošenja zahtjeva, nije imala, prijavljeni boravak u Republici Hrvatskoj najmanje pet godina.

Smatra da su joj tim odlukama povrijedena ustavna prava iz članka 19. stavak 1: i 2 članka 3. stavak 1. i 2, članka 3 članka 58, članka 61. stavak 1, članka 62. i članka 63. stavak I, i i 4. Ustava Republike Hrvatske

Ustavna tužba nije osnovana.

Podnositeljica ustavne tužbe neosnovano smatra đa su jc navedenim aktima povrijedena ustavna prava zajamčena Ustavom Republike Hrvatske

U konkretnom slučaju, rješenje o odbijanju primitka podnositeljice u hrvatsko državljanstvo, doneseno je na pretpostavci prestanka boravka podnositeljice u Republici Hrvatskoj, a zbog boravka u inozemstvu duže od jedne godine, a pri tome nije obavijestila nadležno tijelo na pudručju Republike Hrvatske:

Odredbom članka 8.,stavak 1. točka 15 Zakona o hrvatskom đržavljanstvu ("Narodne novine"; broj 53/91,10/91 28/92) pcopisane su pretpostavke po kojima se prirođenjem može steći hrvatsko državljanstvo: Navedene pretpostavke moraju biti ispunjene kumulativno, što znači da neudovoljavanje bilo koje od tih pretpostavki ima za posljedicu odbijanje zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo:

Točkom 3. stavak 1. navedenog članka određeno je da stranac prirođenjem može steći hrvatsko državljanstvo, ako je od podnošenja zahtjeva za primitak u hrvatsko državljanstvo imao prijavljen boravak na manje pet godina neprekidno na teritorij Hrvatske, a što obuhvaća i neprekidni boravak.

Uvidom u navedene spise je utvrđeno da je podnositeljica ustavne tužbe imala prijavljeno prebivalite u V. ali je u jesen 1991. godine napuštila V. boravila je u Austriji i P, a svoj odlazak nije ni prijavila nadležnom tijelu i više nigdje nije prijavila svoj boravak na teritoriju Republike Hrvatske, a što,je propisano člankom 41. i 60: Zakona o kretanju i boravku stranca (" Narodne novine; broj 53/91).

Stranac, koji, želi steći hrvatsko državljanstvo mora ispuniti zakonom navedene pretpostavke u koje je utvđen i uredno prijavljen boravak u Republici Hrvatskoj.

Kako to, podnositoljica ustavne tužbe nije ispunila osnovano je odbijen zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo.

Stoga, Ustavni sud nije utvrdio da bi osporenim odlukom bila povrijeđena ustavna prava podnositeljice ustavne tužbe, pa je temeljem članka 61. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 29/94) valjalo,riješiti kao izreci ove odluke.

Objavljivanje ove odluke u "Narodnim novinama" temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodno novine"; broj 13/91).

Broj: U-III-223/ 1995

Zagreb;1. lipnja 1995:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v.r.