Zakoni i propisi - Pravni savjeti 42 23.06.1995 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-335/1993. od 7. lipnja 1995
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske u sastavu predsjednik Jadranko Cmić; te suci Zdravko. Bartovčak, dr. Velimir Belajec, dr. Nikola Filipović; mr. Vojislav Kučeković, Jurica Malčić, mr. Hrvoje Momčnović; Ivan Marijan Severinac, Milan Vuković i Mladen Žuvela u predmetu ocjene ustavnosti Zakona o prekršajima na sjednici održanoj 1. lipnja 1995. godine; donio je slijedeće

RJEŠENJE

USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE BROJ U-I-335/1993. OD 7. LIPNJA 1995

1. Obustavlja se postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o prekršajima.("Narodne novine", broj 2/1973, 5/1973, 21/1974, 9/1980, 25/1984, 52/1987, 27/1988, 43./1989, 8/1990, 41/1990, 59/1990, 91/1992) a u svezi djelokruga prekršajnih tijela iz odredbe članka 51. stavak 1. i članak 154. stavak 1. Zakona,po kojemu mogu u prekršajnom postupku izdati kazne zatvra, zamjenjivati novčane kazne kaznom zatvora, određivati zadržavanje, okrivljenika prije donošenja rješenja o prekršaju te određivati pretragu stana.

II. Ovo će se rješenje objaviti u "Narodnim novinama"

Obrazloženje

Ustavni sud Republlike Hrvatske, na sjednici od 16. veljače 1994. godine, temeljem članka 15. stavak 2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine"; broj 13/1991) pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o prekršajima.("Narodne novine", broj 2/1973, 5/1973, 21/1974, 9/1980, 25/1984, 52/1987, 27/1988, 43/1989, 8/1990, 41/1990, 59/1990 i 91/1992), a u svezi djelokruga prekršajnih tijela iz odredaba članka 51. stavak 1. i članka 154. stavak 1. Zakona kako je to navedeno u izreci ovog rješenja

Ustavni sud Republike Hrvatske pokrenuo je postupak ocjene ustavnosti je smatrao da postoji osnovana sumnja da su čl. 57. i 154. Zakona o prekršajima protivni Ustavu Republike Hrvatske iz razloga što ti propisi ovlašćuju suce za prekršaje kao i ostala tijela određena posebnim zakonima da vode prekršajni postupak u kojem se može izricati kazna zatvora kao i zamjenjivati izrečena novčana kazna kaznom zatvora, zadržavati građane do 48 sati kao i pretraživati stan, nasuprot izričitim jamstvima u Ustavu Republike Hrvatske koji takvo ograničenje slobode i nepovredivosti doma, dozvoljava samo sudu u granicama zakonskih propisa (članak 22, 24. i 34. Ustava Republike Hrvatske):

Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 4. svibnja 1995. godine donio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Narodne novine"; broj. 33/1995 od 19. svibnja 1995. godine) koji (članak 38. Zakona) stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima prestale su važiti upravo odredbe članka 57. i članka 154. Zakona o prekršajima, jer članak 10. Zakona o izmjenama propisuje da prekršajni postapak u prvom stupnju vodi prekršajni sud, a u drugom stupnju Visoki prekršajni sud, ako posebnim zakonom nije predviđena nadležnost drugih tijela.

Zakon o izmjenama i dopunama 'Zakana o prekršajima u članku 19. propisuje da ako je novčanu kaznu izreklo drugo tijelo, rješenje o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora donosi prekršajni sud, na zahtjev tijela koje je izreklo novčanu kaznu.

U smislu ustroja prekršajnih tijela kao sudbene vlasti izmijenjen je člankom 28. Zakona o izmjenama i propis članka 154. stavak 1. Zakona o prekršajima.

Slijedom iznijetog, prestale su važiti odredbe za koje je Sud poknenuo postupak ocjene ustavnosti pa je temeljem odredbe iz članka 21. stavak 1. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, valjalo postupak ocjene ustavnosti navedenog Zakona obustaviti i rješiti kao u izreci:

Objavljivanje ovog rješenja u "Narodnim novinama" službenom glasilu Republike Hrvatske, temelji se na odredbi članka 20. Ustavnog Zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne' novine",broj 13/1991).

Broj: U-I-335/199.3.

Zagreb; 7. srpnja 1995

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVA'TSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v: r.