Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 16.06.1995 Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Orahovica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. Zakona o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 90/92), članka 71. stavka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92, 94/93 i 111/93), te članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91,14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. lipnja 1995. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O RASPISIVANJU IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ORAHOVICA

U Odluci o raspisivanju izbora za Općinsko vijeće Općine Orahovica, stavak 2. točke I. mijenja se i glasi: "Za dan provedbe izbora određuje se 27. kolovoza 1995. godine."

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-03/95-01/05

Urbroj: 5030109-95-20

Zagreb,14. lipnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.