Zakoni i propisi - Pravni savjeti 41 16.06.1995 Naputak o izmjenama i dopunama Naputka o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova prijevoza u stranom organiziranom turističkom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO TURIZMA

Na temelju članka 18. stavak 3. i članka 39. stavak 1. točka 1. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" broj 75/93) u provodenju Zakona o izvršenju državnog proračuna Republike Hrvatske za 1995. godinu ("Narodne novine" broj 98/94) ministar turizma donosi

NAPUTAK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAPUTKA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA SUBVENCIONIRANJE DIJELA TROŠKOVA PRIJEVOZA U STRANOM ORGANIZIRANOM TURISTIČKOM PROMETU

I.

U Naputku o podnošenju zahtjeva za subvencioniranje dijela troškova prijevoza u stranom organiziranom turističkom prometu ("Narodne novine" broj 25/95) točka I. mijenja se i glasi:

Radi poticanja stranog turističkog prometa na području Ličko-Senjske, Zadarsko-Kninske, Šibenske, Splitsko-Dalmatinske i Dubrovačko-Neretvanske županije (u daljem tekstu Dalmacija), te Vukovarsko-Srijemske, Osječko-Baranjske, Brodsko-Posavske, Požeško-Slavonske, Virovitičko-Podravske i Bjelovarsko-Bilogorske županije, organizatorima grupnih turističkih putovanja u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada osigurava se subvencija dijela troškova prijevoza u iznosu od:

Iznimno subvencija se odobrava i za zakup najmanje 30 mjesta na redovitim brodskim i trajektnim linijama domaćih prijevoznika iz Italije i Rijeke prema i na području Dalmacije u aranžmanima koji uključuju kombinirani prijevoz (autobus-brod, željeznica-brod, avion-brod) u iznosu od 20% od stvamo plaćene cijene karte za putnika.

Za tržšta Velike Britanije; Francuske, Belgije; Nizozemske i Luksemburga snbvencija se pod istim uvjetima odobrava za područje cijele Hrvatske.

Zbog nepovoljnih tržišnih okolnosti Ministarstvo turizma će u razdoblju do 1. srpnja i od 26. kolovoza dodatno subvencionirati pokriće dijela rizika za uspostavljanje i održavanje organiziranog zračnog turističkog prijevoza prema pojedinačnim zahtjevima organizatora putovanja; cijeneći konkretne uvjete na pojedinim tržištima i turistićkim destinacijama u Hrvatskoj.

II.

Točka III. mijenja se i glasi:

Subvencija u autobusnom prijevozu može se ostvariti za:

- autobus ukupnog kapaciteta od najmanje 40 sjedala,

- popunjenost autobusa najmanje 80% u srpnju i kolovozu (u svibnju i listopadu 60%, u lipnju i rujnu 70%).

U slučaju da je popunjenost autobusa manja od navedene, iznos subvencije umanjuje se za onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

Zahtjev za subvenciju podnosi se uz slijedeću dokumentaciju:

III

Točka V. mijenja se i glasi:

Subvencija u zračnom prijevozu može se ostvariti za:

- zakupljeni zrakoplov na cijelo

- kod zakupa zrakoplova na cijelo subvencija se isplaćuje za ukupni kapacitet zrakoplova uz uvjet popunjenosti zrakoplova najmanje 80% u srpnju i kolovozu, 70% u lipnju i rujnu i 60% u svibnju i listopadu.

U slučaju da je popunjenost zrakoplova manja od navedene, iznos subvencije umanjuje se za onoliko posto koliko je popunjenost manja od tražene.

- ostvareni broj putnika na redovnim linijama uz uvjet da grupa broji najmanje 10 osoba.

Zahtjev za subvenciju podnosi se uz priloženu slijedeću dokumentaciju:

Subvencija se odobrava za razdoblje svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan i listopad.

Zahtjevi za subvenciju samo uz priloženu potpunu dokumentaciju podnose se Ministarstvu turizma, Zagreb, Avenija Vukovar 78.

Organizatori putovanja koji nisu podmirili obveze prema hotelskim i sl. poduzećima za izvršene usluge u 1994. godini, zahtjev za subvenciju za 1995. godinu mogu podnijeti tek nakon, Ministarstvu turizma, dostavljenog pismenog dokaza o izvršenom plaćanju za nastale obveze iz prethodne godine, te dokaz o izvršenoj uplati domaćoj hotelskoj ili sl. pravnoj osobi za izvršene usluge u 1995. godini.

Zahtjev za subvenciju podnosi se 1. i 15. u mjesecu zasebno za svako organizirano grupno turističko putovanje.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za subvenciju u 1995. godini za sve vrste prijevoza je 15. studeni 1995.

Novac za subvencije po odobrenim zahtjevima doznačuje se domaćoj hotelskoj ili s1. pravnoj osobi ili njegovom domaćem posredniku.

Hotelska ili sl. pravna osoba ili njegov domaći posrednik dužni su u roku 3 dana izvršiti plaćanje subvencije stranom organizatoru putovanja koji je podnio zahtjev i u roku od tri dana Ministarstvu turizma poslati dokaz o izvršenoj uplati.

Klasa: 34301/95-01/42

Urbroj: 529-01-95-0004

Zagreb, 6. lipnja 1995.

Ministar turizma

mr. Niko Bulić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.