Zakoni i propisi - Pravni savjeti 39 09.06.1995 Odluka o imenovanju zamjenika okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Šibenik
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 26. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu ("Narodne novine", br. 34/89. - pročišćeni tekst, 16/90., 41/90., 14/91., 66/91., 22/92., 39/92. i 58/93.), a u svezi s člankom 42. Zakona o Državnom sudbenom vijeću ("Narodne novine", br. 58/93.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 2. lipnja 1995., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ZAMJENIKA OKRUŽNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA U OKRUŽNOM DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU ŠIBENIK

1. Za zamjenika okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Šibenik imenuje se PAŠKO VISlĆ, općinski državni odvjetnik u Općinskom državnom odvjetništvu Šibenik.

2. Danom imenovanja za zamjenika okružnog državnog odvjetnika u Okružnom državnom odvjetništvu Šibenik, Paško Višić razrješuje se dužnosti općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu Šibenik.

Klasa: 712-02/95-12/01

Zagreb, 2. lipnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLlKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.