Zakoni i propisi - Pravni savjeti 39 09.06.1995 Odluka o oznakama činova i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske
  INTERNET USLUGE - IZRADA POSLOVNIH PLANOVA - IZRADA WEB STRANICA ZA TVRTKE - IZRADA CMS STRANICA  
   
POSLOVNI PORTAL TVRTKE POSLOVNI FORUM d.o.o. - Internet i poslovne usluge za poduzetnike
Poslovni Forum d.o.o. pokrenut je od strane stručnjaka na području ekonomije, financija, prava i informatike, a nakon sveobuhvatne analize tržišta i poslovanja poslovnih subjekata, kako bi se uz korištenje suvremenih metoda i visoke tehnologije cjelovito pristupilo unapređenju poslovanja svih poslovnih subjekata na jednostavan i učinkovit način.
Poslovni Forum omogućuje prikupljanje informacija o stanju na tržištu, analizu tržišta, pregled cijena i asortimana konkurencije, kvalitetnu izradu poslovnih planova i investicijskih projekata, te financiranje novih ulaganja, savjete i konzultacije u svezi trgovačkog, građanskog, radnog i upravnog prava, poreza i drugih oblasti. Kada netko putem Interneta traži tko nudi određene proizvode ili usluge, neka nađe Vas i Vašu detaljnu i ažuriranu ponudu! Zašto tisuće posjetitelja prepuštati konkurenciji!

Naručite CMS - Predstavite svoju tvrtku, obrt ili udrugu!
 
 
  LINK NA PREGLED SVIH ZAKONA I DRUGIH PROPISA - LINK NA PREGLED POSLOVNIH INFORMACIJA  


Link na brzi pregled poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 105. stavka 2. Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hcvatske ("Narodne novine", broj 23/95), donosim

ODLUKU

O OZNAKAMA ČINOVA I DUŽNOSTI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

I

Ovom odlukom pcopisuju se oznake činova i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske.

II.

Oznaka čina i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske jest stilizirani tradicionatni hrvatski pleter.

Oznake činova i dužnosti iz točke 1. ove Odluke nose se na odorama na način propisan Odlukom o odorama i znakovlju oružanih snaga Republike Hrvatske.

III.

Izgled oznaka činova i dužnosti u oružanim snagama Republike Hrvatske dat je u prilogu ove odluke i čini njezin sastavni dio.

IV.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje vrijediti Uredba o činovima, dodjeli činova, promaknućima u viši čin, te prevodenju i odorama pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 57/91).

V.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u " Narodnim novinama"

Broj: Pa7-138/1-95

Zagreb,12. svibnja 1995.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Hrvatske

Vrhovnik dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.