Zakoni i propisi - Pravni savjeti 39 09.06.1995 Odluka o izmjeni Odluke o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu 1995. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. stavka 2. Zakona o posebnoj pristojbi a uvezenu robu ("Narodne novine", broj 94/93), Vlada Repubke Hrvatske je na sjednici održanoj 1. lipnja 1995. godine donijela

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O PLAĆANJU POSEBNE PRISTOJBE NA UVEZENU ROBU U 1995. GODINI

I.

U točki III. Odluke o plaćanju posebne pristojbe na uvezeiu robu u 1995. godini ("Narodne novine" br. 93/94 i 27/95), točka na kraju podtočke 1. zamjenjuje se točkom zarezom, te todaje nova podtočka, koja glasi:

"8. na uvoz opreme za radiodifuziju, tarifne oznake 8529.10 carinske tarife i mjerne i računalne opreme za nadzor i kontrolu adio-frekvencijskog spektra, tarifnih oznaka 8105.909, 9030.401, 9030.409 i 9031.80 Carinske tarife, na temelju potvrde ministarstva financija, izdane po prethodno pribavljenom mišjenju Ministarstva pomorstva, prometa i veza."

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 412-01/94-01/06

Urbroj: 5030116-95-3

Zagreb, 7. lipnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.