Zakoni i propisi - Pravni savjeti 39 09.06.1995 Odluka o ponavljanju izbora za Općinsko vijeće Općine Tordinci
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 25. stavka 1. Zakona o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave ("Narodne novine", broj 90/92), članka 11. stavka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ("Narodne novine", br. 90/92, 94/93 i 117/93), te članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91,14/91, 53A/91, 9/92; 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odrianoj 7. lipnja 1995. godine donijela

ODLUKU

O PONAVLJANJU IZBORA ZA OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE TORDINCI

I.

Ponavljaju se izboci za članove Općinskog vijeća Općine Tordinci u 8. izbornoj jedinici za izbor članova Općinskoga vijeća koji se biraju u izbornim jedinicama.

Za dan provedbe izbora određuje se 18. lipnja 1995. godine.

II.

Županijska izborna komisija, temeljem članka 31. stavak 4. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave, imenovat će predsjednika, članove i zamjenike članova Općinske izborne komisije za provodenje izbora u Općini Tordinci.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 013-03/95-01/OS

Urbroj: 5030109-95-16

Zagreb, 7. lipnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.