Zakoni i propisi - Pravni savjeti 39 09.06.1995 Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za 1995 / 96. školsku knjigu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 41. stavka 3., Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90. i 27/93.), ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O KALENDARU RADA OSNOVNIH ŠKOLA ZA 1995/96. ŠKOLSKU GODINU

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje početak i svršetak nastavne godine, broj i trajanje obrazovnih razdoblja, broj nastavnih radnih dana te odmori učenika u osnovnim školama u 1995/96. školskoj godini.

Članak 2.

Nastavna godina počinje 04. rujna 1995. i završava 15. lipnja 1996. godine.

Škole su obvezne ostvariti najmanje 175 nastavnih radnih dana, ako rade u petodnevnom, odnosno 210 ako rade u šestodnevnom nastavnom radnom tjednu.

Nastavna se godina može produljiti i nakon 15. lipnja 1996., ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program, te broj nastavnih radnih dana utvrđen stavkom 2. ovog članka. Odluku o tome donosi županijski ured odnosno gradski ured Grada Zagreba nadležan za školstvo.

Članak 3.

Nastavna se godina organizira u dva obrazovna razdoblja. Prvo obrazovno razdoblje počinje 04. rujna 1995. i završava 23. prosinca 1995. godine.

Drugo obrazovno razdoblje počinje 22. siječnja 1996. i završava 15. lipnja 1996.

Članak 4.

Tijekom školske godine učenici imaju zimski, proljetni i ljetni odmor.

Zimski odmor traje od 27. prosinca 1995. do 20. siječnja 1996.

Proljetni odmor traje od 04. travnja 1996. do 13. travnja I 996.

Ljetni odmor traje od 17. lipnja 1996. do 31. kolovoza 1996.

Članak 5.

Ako nastanu iznimne okolnosti, škole mogu odstupiti od rokova utvrđenih ovim Pravilnikom. Odluku o tome donosi ministar prosvjete i športa na prijedlog županijskog ureda odnosno gradskog ureda Grada Zagreba nadležnog za školstvo.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 602-01/95-01-222

Urbroj: 532-02-l/5-95-01

Zagreb, 25. svibnja 1995.

Ministar

Ljilja Vokić, prof. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.