Zakoni i propisi - Pravni savjeti 39 09.06.1995 Pravilnik o načinu oglašanja rada zdravstvenih djelatnika privatne prakse
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 167. točka 12. a u svezi članka 192. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" 75/93 i 11/94), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OGLAŠAVANJA RADA ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA PRIVATNE PRAKSE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se način oglašavanja rada zdravstvenih djelatnika koji obavljaju privatnu praksu u vlastitoj ordinaciji temeljem rješenja o odobrenju za rad ministra zdravstva.

Članak 2.

Zdravstveni djelatnici iz članka 1. mogu oglašavati svoj rad u sredstvima javnog informiranja kao i na građevini na kojoj se nalaze prostorije za obavljanje privatne prakse.

Članak 3.

Oglas može sadržavati ime i prezime zdravstvenog djelatnika koji je nositelj privatne prakse, oznaku djelatnosti koju obavlja i radno vrijeme za primanje pacijenata.

Oglas ne smije biti obilježen posebnim znakovljem, crtežima ili nazivima.

Oglašavanje rada spotovima na radiu ili televiziji kao i na uličnim panoima i sredstvima javnog prijevoza nije dozvoljeno.

Članak 4.

Reklamiranje područja rada koje prelazi okvice struke i izaziva nelojalnu konkurenciju ili ulazi u područje rada drugih specijalnosti ili užih specijalnosti nije dozvoljeno.

Oglašavanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka dopušteno je u okviru odobrene djelatnosti.

Oglašavanje dijagnostike kao rentgen dijagnostike, ultrazvuka, laboratorijskih i endoskopskih pretraga te drugih dijagnostičkih pretraga dozvoljeno je ukoliko zdravstveni djelatnici iz članka 1. ovog Pravilnika imaju odgovarajući dokument koji potvrduje vladanje odredenom vještinom.

Članak 5.

Zdravstveni djelatnici visoke stručne spreme - specijalisti odredenih grana specijalnosti koji su otvorili privatnu praksu kao ordinaciju opće medicine, odnosno stomatološku ordinaciju, ne mogu se oglašavati, kao specijalisti jer im rješenjem ministra zdravstva nisu za tu djelatnost utvrdeni uvjeti prostora i medicinsko-tehničke opreme.

Članak 6.

Doktori medicine - specijalisti odredenih grana specijalnosti ne mogu se oglašavati kao uži specijalisti bez položenog ispita u skladu s odredbom čl. 24. st. 2. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih djelatnika ("Narodne novine" 33/94) ili ukoliko nisu stekli taj status temeljem čl. 27. st. I. navedenog Pravilnika.

Članak 7.

Odredbe ovog Pravilnika primjenjivat će se i na zdravstvene djelatnike koji obavljaju poslove svoje struke izvan punog radnog vremena koristeći vlastiti prostor i medicinsko-tehničku opremu prema članku 100. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Članak 8.

Zdravstveni djelatnici obvezni su uskladiti načine oglašavanja rada u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 011-01/95-01/30

Urbroj: 534-02-12/95-0003

Zagreb, 5. lipnja 1995.

Ministar

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.