Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 06.06.1995 Rezolucija
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Upoznat s nastavkom sustavnog proganjanja preostalih Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva u Banjoj Luci i njezinoj okolici,

Zabrinut zbog zlostavljanja i protjerivanja Hrvata i ostalog nesrpskog stanovništva s okupiranih područja Republike Hrvatske, osobito iz zapadnog Srijema (sela Bapska, Tovarnik, Lovas, Opatovac, Šarengrad, grad Ilok i dr.), okupiranih dijelova Dalmacije (npr. Knin, Drniš, Siverić i dr.), Baranje i istočnog Srijema (npr. Šid, Mitrovica, Hrtkovci i dr.) - Vojvodine i Srbije, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 25. svibnja 1995., donio je

REZOLUCIJU

- najoštrije osuđuje prisilno preseljavanje, protjerivanje i zlostavljanje u rat ničim upletenog hrvatskog i drugoga nesrpskoga stanovništva, kojemu je cilj promjena demografske (etničke) strukture kako u okupiranim dijelovima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, tako i na području Vojvodine i Srbije. Takva praksa etničkoga čišćenja predstavlja zločin protiv čovječnosti i međunarodnog humanitarnog prava,

- izražava solidarnost s banjalučkim biskupom mons. Franjom Komaricom koji je, nemoćan da zaustavi progone katolika, uglavnom Hrvata, i muslimana Bošnjaka, posegnuo za krajnjim sredstvom štrajkom glađu kako bi upozorio svjetsku javnost na neodrživo stanje u svojoj biskupiji, izraženo osobito ubojstvima žena, djece i ostalog civilnog stanovništva, svećenika i redovnica, uništavanjem vjerskih objekata (brojnih katoličkih crkava, samostana i džamija),

- poziva Ujedinjene narode, Organizaciju europske sigurnosti i suradnje, Vijeće Europe, Europsku uniju i druge međunarodne organizacije da osude počinjena (ne)djela i zatraže od Vlade Srbije i srpskih vlasti u Bosni i Hercegovini da garantira pravnu sigurnost, ljudska prava i slobode Hrvata i ostalih građana u Bosni i Hercegovini i Srbiji,

- traži od Vlade Republike Hrvatske da obavijesti Međunarodni sud za ratne zločine u Haagu i da Sudu dostavi dokumentaciju koju će prikupiti,

- izražava uvjerenje da će medunarodna zajednica, a napose specijalizirane ustanove za zaštitu ljudskih prava i sloboda ustati u zaštitu nezaštićenoga hrvatskog stanovništva koje je izvrgnuto sustavnom progonu, što je teška povreda Povelje Ujedinjenih naroda, Europske konvencije o ljudskim pravima, Opće deklaracije o pravima čovjeka i drugih medunarodnih dokumenata.

Klasa:004-01/95-01/10

Zagreb, 25. svibnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.