Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 06.06.1995 Odluka o izmjenama odluke o novčanim iznosima do kojih se ograničava odgovornost prijevoznika u zračnoj plovidbi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 231. Zakona o obveznim i osnovnim materijalnopravnim odnosima u zračnoj plovidbi ("Narodne novine", broj 53/91), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. lipnja 1995. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O NOVČANIM IZNOSIMA DO KOJIH SE OGRANIČAVA ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA U ZRAČNOJ PLOVIDBI

I

U Odluci o novčanim iznosima do kojih se ograničava odgovornost prijevoznika u zračnoj plovidbi ("Narodne novine", broj 41/93) u točki 1. riječi "u dinarskoj protuvrijednosti 100.000 DEM" zamjenjuju se riječima "362.000 kuna".

U točki II. riječi "u dinarskoj protuvrijednosti 2.000 DEM" zamjenjuju se riječima "7.240 kuna".

U točki III. riječi "u dinarskoj protuvrijednosti 50 DEM" zamjenjuju se riječima "181 kune".

U točki IV. riječi "u dinarskoj protuvrijednosti 150.000 DEM" zamjenjuju se riječima "583.000 kuna".

Točka V. briše se, a točka VI. postaje točka V.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u " Narodnim novinama".

Klasa:343-01/93-01/03

Urbroj: 5030116-95-1

Zagreb, 1. lipnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.