Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 06.06.1995 Ispravak odluke o izmjeni i dopuni liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranim osobama na teret hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA OSIGURANJE

U "Narodnim novinama" broj 31/95 objavljenaje Odluka o izmjeni i dopuni Liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranim osobama na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" br. 31/95) od 9. svibnja 1995. godine pa se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI LISTE LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI OSIGURANIM OSOBAMA NA TERET HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U točki 1. u stavci 1. u fusnoti pod oznakom: "(15 7)*", u trećem retku riječ: "negativnom" briše se, a umjesto nje upisuje riječ: "nativnom".

Klasa: 025-04/95-01/22

Urbroj: 338-01-24-95-1

Zagreb, 24. svibnja 1995.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.