Zakoni i propisi - Pravni savjeti 37 06.06.1995 Ispravak odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U "Narodnim novinama" broj 31/95 objavljenaje Odluka o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite ("Narodne novine" br. 31/95) od 9. svibnja 1995. godine u kojoj je ustanovljena pogreška pa se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O SUDJELOVANJU OSIGURANIH OSOBA U POKRIĆU DIJELA TROŠKOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Uz Odluku o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite nije objavljena tiskanica - " Potvrda kojom se osiguranu osobu oslobađa sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite" čiji su sadržaj i oblik, sukladno odredbi članka 24. stavke 2. sastavni dio Odluke pa se prilaže tiskanica poradi objave u "Narodnim novinama"

Klasa: 025-04/95-01/22

Urbroj: 338-01-24-95-1

Zagreb, 24. svibnja 1995.

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Prednja strana

Osigurana osoba_________________________________

JMBG ________________________oslobodena je sudjelovanja u pokriću

dijela troškova zdravstvene zaštite na osnovi čl.______________________

Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene

zaštite, NN______________________________ .

Oslobađanje vrijedi do _________________________god.          M. P.

U_______________________________ 199_____ .

Zadnja strana