Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 01.06.1995 Odluka o izmjenama odluke o gornjoj granici zaduženosti određenih poduzeća kod banaka u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije ("Narodne novine", broj 89/92) i članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91, 53A/91, 9/92, 55/92 i 29/94), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 25. svibnja 1995. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O GORNJOJ GRANICI ZADUŽENOSTI ODREĐENIH PODUZEĆA KOD BANAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Točka I. Odluke o gornjoj granici zaduženosti poduzeća kod banaka u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 66/94) mijenja se i glasi:

"I.

Ovom Odlukom propisuje se gornja granica neto zaduženosti kod banaka u Republici Hrvatskoj sljedećih poduzeća, sa stanjem neto zaduženosti na dan 30. lipnja 1994.:


Točka II. mijenja se i glasi:

"II.

Neto zaduženost poduzeća iz točke I. ove Odluke ne smije na određeni dan premašiti iznose koji su navedeni u sljedećoj tablici:

30.06.95. 30.09.95. 31.12.95.
1. BI "3.Maj" d.d.Rijeka

431.935

441.562

451.490

2. "TLM" s.p.o.Šibenik

260.424

266.229

272.215

3. Brodogradilište 'Trogir" d.d.Trogir

10.662

10.855

11.054

4. "Uljanik" Brodogradilište d.d.Pula

613.392

625.503

637.993

5. "Brodosplit" d.d.Split

241.867

247.257

252.817

6. "Jedinsivo" d.d.Zagreb

29.780

30.348

30.933

7. "Željezara" d.d.Sisak

307.011

313.074

319.326

8. Brodogradilište "Kraljevica" d.d. Kraljevica

110.738

113.206

115.752

9. "Tvomica elektroda i ferolegura"s.p.o.Šibenik

42.656

43.607

44.587

10. "Dalmatinka" d.d.Sinj

52.102

53.263

54.461

11. Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb

1.447.143

1.479.398

1.512.661

12. INA - "Industrija nafte" d.d. Zagreb

3.629.082

3.709.969

3.793.384

13. JP "HŽ - Hrvatske željeznice" Zagreb

101.262

102.739

104.262

14. JP "Hrvatske šume" p.o.Zagreb

-17.761

-17.761

-17.761

15. JP "HPT" p.o.Zagreb

44.017

44.998

46.010

16. JP "HRT",Zagreb

676

692

707

17. JP "Jadrolinija" p.o.Rijeka

2.122

2.170

2.219

18. JP "Narodne novine" p.o.Zagreb

-9.494

-9.494

-9.494


III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 402-09/93-01/05

Urbroj: 5030105-95-l

Zagreb, 25. svibnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.