Zakoni i propisi - Pravni savjeti 36 01.06.1995 Naputak o provedbi uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15. Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima ("Narodne novine" broj 24/95), Narodna banka Hrvatske donosi

NAPUTAK

O PROVEDBI UREDBE O PODMIRIVANJU DOSPJELIH NEIZMIRENIH OBVEZA PREMA INOZEMNIM KREDITORIMA

1. Ovim Naputkom propisuje se način jedinstvene provedbe Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima ("Narodne novine" broj 24/95, u daljnjem tekstu: Uredba).

2. Dužnici iz članka 2. i krajnji korisnici iz članka 6. i 9. Uredbe dužni su za podmirivanje dospjelih obveza deponirati sredstva kod Narodne banke Hrvatske. Sredstva se deponiraju u devizama i to u valutama plaćanja obveza.

Dužnici i krajnji korisnici svoju obvezu iz članka 3., 4., 6., 7., 8., i 9. Uredbe izvršavaju putem banaka ovlaštenih za poslove sa inozemstvom.

3. Dužnici i krajnji korisnici dužni su sredstva deponirati na način da ih prenesu na jedan od računa Narodne banke Hrvatske u inozemstvu. Za knjiženje prijenosa deviza na račun Narodne banke Hrvatske koristi se Obrazac 746 (opći devizni nalog).

Popis banaka i računa Narodne banke Hrvatske na koji se sredstva prenose daju se u Prilogu 1 ovog Naputka i njegov je sastavni dio.

4. Narodna banka Hrvatske će na deponirana sredstva dužnika i krajnjih korisnika obračunati kamate u visini tržišne kamate na mjesečne depozite u originalnoj valuti umanjene za jedan postotni poen.

Kamata se obračunava mjesečno i pripisuje depozitnom računu.

Isplata kamate vrši se kvartalno samo za iznose koji premašuju USD 10.000,00 ili u protuvrijednosti druge valute. Iznos obračunate kamate manji od USD 10.000,00 ili u protuvrijednosti druge valute, pripisuju se depozitnom računu.

5. Izvješća o postupanju u skladu s odredbama članaka 3. i 7. Uredbe dužnici su obvezni dostavljati Narodnoj banci Hrvatske u skladu s odredbama Odluke o načinu, rokovima i obrascima za evidentiranje i registriranje kreditnih poslova s inozemstvom (NN 53/91).

Izvješća o postupanju u skladu s odredbama članaka 4., 6., 8. i 9. Uredbe, zajedno sa kopijom naloga za prijenos deviza, dužnici i krajnji korisnici obvezni su dostavljati Narodnoj banci Hrvatske na obrascima iz Priloga 2 ovog Naputka, koji je njegov sastavni dio.

6. Dužnici i krajnji korisnici dužni su izvješća iz točke 5. ovog Naputka i izvješća iz članka 11. Uredbe dostaviti Narodnoj banci Hrvatske u roku od 5 dana po isteku prethodnog mjeseca.

7. Narodna banka Hrvatske izvršit će povrat deponiranih sredstava po članku 3. stavak 2. Uredbe u roku 30 dana od primitka pismenog zahtjeva banke ovlaštene za poslove s inozemstvom, a najkasnije do 31. listopada 1995. godine.

Pismeni zahtjev za izvršenje povrata deponiranih sredstava upućuje se Narodnoj banci Hrvatske, Sektor za odnose s inozemstvom, šifriranim telexom, SWIFT-porukom (MT 299) ili dopisom potpisanim od strane ovlaštenih osoba, a treba sadržavati sljedeće podatke: valutu, iznos, osnov povrata, broj računa, te puni naziv inozemne banke korespondenta na koju se sredstva prenose.

8. Danom stupanja na snagu ovog Naputka, prestaje važiti Naputak Narodne banke Hrvatske objavljen u "Narodnim novinama" broj 2/95.

9. Ovaj Naputak stupa na snagu danom objave u " Narodnim novinama".

U.br.14/95

Zagreb, 24. svibnja, 1995.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Prilog 1

POPIS RAČUNA NARODNE BANKE HRVATSKE

KOD INOZEMNIH BANAKA NA KOJE SE DEPONIRAJU SREDSTVA PREMA UREDBI O PODMIRIVANJU DOSPJELIH NEIZMIRENIH OBVEZA PREMA INOZEMNIM KREDITORIMA

Valuta Šifra Banka Sjedište Broj računa SWIFT adresa
ATS 040 Oesterreichische Nationalbank Wien 3000001.000 NABAATWW
BEF 056 Kredietbank N.V. Brussels 480-9561991-30 KREDBEBB
CAD 124 Royal Bank of Canada Toronto 237-121-9 ROYCCAT2
CHF 756 Union Bank of Switzerland Zuerich 60103-05K UBSWCHZH80A
DEM 280 Deutsche Bank AG Frankfurt/M 9362377 DEUTDEFF
DKK 208 Den Danske Bank A.S. Copenhagen 3996043266 DABADKKK
ESP 724 Banco Bilbao Vizcaya Madrid 03630.2 BBVIESMM
FRF 250 Caisse Nationale de Credit Agricole Paris 00912735520 AGRIFRPP
GBP 826 National Westminster Bank Plc. London 440/0/04575814 NWBKGB2L
ITL 380 Credito Italiano Spa Milano 995/83460/00 CRITITMMDIR
JPY 392 The Bank of Tokyo,LTd. Tokyo 653-0421677 BOTKJPJT
NLG 528 ABN-Amro Bank Amsterdam 41.02.22.283 ABNANL2A
NOK 578 Den Norske Bank A.S. Oslo 7001.02.25424 DNBANOKK
PTE 620 Banco Portugues do Atlantico Lisbon 530/24/15519983 ILBKPTPL
SEK 752 Svenska Handelsbanken Stockholm 99-40314189 HANDSESS
USD 840 The Bank of New York New York 890-0057-602 IRVTUS3N
XEU 954 Kredietbank N.V. Brussels 480-9561997-36 KREDBEBB

Podnositelj izvještaja: ____________________________

Prilog 2 - obrazac 1

Pregled obveza iz čl. 3. i 7. prema zemljama članicama Pariškog kluba zaključenim od strane banaka izvan Republike Hrvatske za koje su krajnji korisnici deponirali sredstva prema čl. 6. i 9. Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima ("Narodne novine" br. 24/95)

Redni broj izvještaja: ____________________________________

u originalnim valutama

               Plan                       Deponirano dana

Kateg. duga/Korisnik Banka orig.

dužnik

Zemlja/

Sporazum

Reg. broj

kredita

Datum

dospijeća

Valuta Glavnica Kamate Glavnica Kamate

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1) Krediti s rokom otplate dužim od 1 godine zaključeni do 2. 12. 1982. g. i osigurani od vladinih agencija

2) Krediti s rokom otplate dužim od 1 godine, zaključeni poslije 2.12.1982. g. i osigurani od vladinih agencija

3) Sporazum o reprogramu s vladama zemalja članica Pariškog kluba

Podnositelj izvještaja: _______________________________

Prilog2 - obrazac2

Pregled obveza iz čl. 4. i 8. po Novom financijskom sporazumu i Sporazumu o trgovačkoj i depozitnoj olakšici po kojima su dužnici i krajnji korisnici iz čl. 6. i 9. deponirali sredstva prema Uredbi o podmirivanju dospjelih i neizmirenih obveza prema inozemnim

kreditorima ("Narodne novine" br. 24/95)

Redni broj izvještaja:_________________________________

Kategorija

duga

Korisnik

Valuta

Ukupno

dospjele a

neizmirene

kamate do

29.11.94.

Tekuća dospijeća

kamata

Deponirano

dana _____

Ukupno

deponirano do

dana_______

(Kumulativ )

Nedeponirano

Svota

Datum

Svota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Novi financijski sporazum

2. Sporazum o trgovačkoj i depozitnoj olakšici

Popunjava se za kategoriju duga 1.b)

Podnositelj izvještaja: _______________________________________

Prilog2 - obrazac3

Pregled dospjelih neizmirenih obveza po inozemnim kreditima prema čl. 11. Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima ("Narodne novine", br. 24/95) koje su dužnici iz Republike Hrvatske dužni podmiriti u skladu sa čl. 3. Uredbe

u originalnim valutama

Podnositelj izvještaja: _______________________________________

Prilog2 - obrazac4

Pregled dospjelih neizmirenih obveza po inozemnim kreditima prema čl.11. Uredbe o podmirivanju dospjelih neizmirenih obveza prema inozemnim kreditorima ("Narodne novine", br. 24/95) koje su dužnici iz Republike Hrvatske dužni podmiriti ź

u skladu sa čl. 7. Uredbe

Kategorija duga/dužnik

Valuta

Neizmirena

tekuća dospijeća

Glavnica

Kamate

1

2

3

4

A) Tekuća dospijeća od 1.1. 95.

     1. Krediti s rokom otplate dužim od 1 godine zaključeni

          do 2. 12. 82. g. i osigurani od vladinih agencija

          _________________________________

            (matični broj i naziv dužnika)  

  _________________________________

   (matični broj i naziv dužnika)

  itd...

       2. Sporazum o reprogramu s vladama zemalja članica

  Pariškog kluba
  _________________________________

            (matični broj i naziv dužnika)  

  _________________________________

   (matični broj i naziv dužnika)

  itd...

B) Tekuća dospijeća od 21.3. 1995. . Krediti s rokom otplate      dužim od 1 godine zaključeni poslije 2.12. 82. g. i osigurani      od vladinih agencija

  _________________________________

            (matični broj i naziv dužnika)  

  _________________________________

   (matični broj i naziv dužnika)

  itd....