Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 09.05.1995 Pravilnik o zaštiti pojedinih vrsta sisavaca (Mammalia)
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE

Na temelju članka 47. stavka 3. točke 2. Zakona o sustavu državne uprave ("Narodne novine" br. 75/93), članka 37. stavka 1. točke 8. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i državnih upravnih organizacija ("Narodne novine" br. 72/94) i članka 13. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine" br. 30/94 i 72/94) ravnatelj Državne uprave za zaštitu kulturne i prirodne baštine uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra poljoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITI POJEDINIH VRSTA SISAVACA (MAMMALIA)

Članak 1.

Posebno zaštićenom životinjskom vrstom proglašavaju se slijedeći sisavci:

1. kukcojedi (Insectivora), i to:

2. šišmiši (Chiroptera), sve vrste;

3. glodavci (Rodentia); i to:

4. kitovi (Cetacea), i to:

5. zvijeri (Carnivora), i to:

Članak 2.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti:

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa ne snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Kl.oznaka: 011-04/95-04-18

Urbroj:532/1-10-3/6-95-02

Zagreb, 27. travnje 1995.

Ravnatelj

Ferdinand Meder, prof. v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.