Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 09.05.1995 Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske 30. svibnja 1990. - 1995. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" broj 91A/93.) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92., 26/93., 79/93. i 7/95.) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 8. svibnja 1995. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOG ZLATNOG I SREBRENOG KOVANOG NOVCA U POVODU OBILJEžAVANJA DANA DRžAVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 30. SVIBNJA 1990. - 1995. GODINE

1. Narodna banka Hrvatske izdaje u povodu obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske 30. svibnja 1990. - 1995. godine, prigodni zlatni kovani novac u apoenima od 1000 i 500 kuna te prigodni srebreni kovani novac u apoenima od 200,150 i 100 kuna.

2. Narodna banka Hrvatske izdaje prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove odluke o ukupnoj svoti od 5.000.000,00 kuna i u ukupnim količinama od 3000 komada u apoenu od 1000 kuna te 4000 komada u apoenu 500 kuna.

3. Narodna banka Hrvatske izdaje prigodni srebreni kovani novac iz točke 1. ove odluke u ukupnoj svoti od 2.150.000,00 kuna i u ukupnim količinama od 4000 komada u apoenu od 200 kuna 5000 komada u apoenu od 150 kuna te 6000 komada u apoenu od 100 kuna.

4. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove odluke bit će izrađen od zlata finoće 986/000 u specijalnoj tehnici kovanja, kvalitete polirana ploča, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva. Zlatni kovani novac od 1000 kuna imat će težinu 7 grama i promjer 22 milimetra. Zlatni kovani novac od 500 kuna imat će težinu 3,5 grama i promjer 18 milimetara.

5. Prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna s lica izgleda ovako: na licu dominira reljef države Republike Hrvatske obasjan zrakama svjetlosti kojih je izvorište smješteno na lijevoj strani gornjeg polukruga. U desnom polukrugu, u pet redaka, ispisan je tekst "DAN" "DRŽAVNOSTI" "30. SVIBNJA" te godine "1990." i "1995.". U kopnenom dijelu reljefa države Republike Hrvatske smještena su tri kvadratića a u morskom dijelu šest kvadratića, simbola prenešenih iz grba države Republike Hrvatske. Na dijelu morske površine niz je sitnih, valovitih reljefnih linija.

6. Prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu gornjeg polukruga je oznaka nominale "1000" ispod koje je natpis novčane jedinice "KUNA", oznaka nominale i natpis smješteni su u kružni motiv sitnih, valovitih reljefnih linija. U donjem polukrugu, u središnjem dijelu, grb je Republike Hrvatske koji većim dijelom ulazi u kružni motiv sitnih, valovitih reljefnih Iinija. Uz donji rub položene su polukružno dvije grančice; lijevo od grba grančica lovora a desno od grba, grančica masline. Od vrha grančice lovora do vrha grančice masline, kružno uz rub, ispisan je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA"

7. Obod prigodnog zlatnog kovanog novca 1000 kuna je gladak.

8. Prigodni zlatni novac od 500 kuna s lica izgleda ovako: na licu dominiraju motivi s grba Republike Hrvatske. U pet redaka nanizani su kvadratići koje u centralnom dijelu zamjenjuju motivi iz krune grba, simbolično tvoreći slovo H. U donja dva retka, unutar visokosjajnih kvadratića, poredane su valovite linije.

9. Prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu gornjeg polukruga smješten je grb Republike Hrvatske, položen svojom krunom na okomite linije uokvirene u gornjem dijelu polukružnom linijom a u donjem dijelu vodoravnom linijom. Donja dva reda kvadratića grba položena su na vodoravne linije koje bočno uokviruju zakrivljene linije. Okomite i vodoravne uokvirene linije, s visokosjajnom površinom u središnjem dijelu, simboliziraju zastavu Republike Hrvatske. U središnjem dijelu polukruga nalazi se oznaka nominale "500" ispod koje je natpis novčane jedinice "KUNA". Kružno uz rub, u gornjem polukrugu, ispisan je tekst "REPUBLIKA HRVATSKA" a u donjem polukrugu tekst i datumi "30. SVIBNJA 1990." "DAN DRŽAVNOSTI" "30. SVIBNJA 1995.". Tekst iz gornjeg polukruga i tekst te oznake datuma iz donjeg polukruga međusobno su odvojene točkama.

10. obod prigodnog zlatnog kovanog novca od 500 kuna je gladak.

11. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 3. ove odluke bit će izrađen od srebra finoće 925/000 u specijalnoj tehnici kovanja, kvalitete polirana ploča, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva. Srebreni kovani novac od 200 kuna imat će težinu 33 grama i promjer od 40 milimetara. Srebreni kovani novac od 150 kuna imat će težinu 24 grama i promjer od 37 milimetara. Srebreni kovani novac od 100 kuna imat će težinu 20 grama i promjer od 34 milimetra.

12. Izgled srebrenog kovanog novca od 200 i 100 kuna s lica identičan je izgledu zlatnog kovanog novca od 1000 kuna, opisanog u točki 5. ove odluke.

13. Izgled srebrenog kovanog novca od 200 kuna s naličja odgovara opisu zlatnog kovanog novca od 1000 kuna iz točke 6. ove odluke, izuzev u oznaci nominale. U središnjem dijelu gornjeg polukruga kod srebrenog kovanog novca oznaka nominale je "200".

14. Izgled srebrenog kovanog novca od 100 kuna s naličja odgovara opisu zlatnog kovanog novca od 1000 kuna iz točke 6. ove odluke, izuzev u oznaci nominale. U središnjem dijelu gornjeg polukruga kod srebrenog kovanog novca oznaka nominale je "100".

15. Izgled srebrenog kovanog novca od 150 kuna s lica identičan je izgledu zlatnog kovanog novca od 500 kuna. opisanog u točki 8. ove odluke.

16. Izgled srebrenog kovanog novca od 150 kuna s naličja odgovara opisu zlatnog kovanog novca od 500 kuna iz točke 9. ove odluke, izuzev u oznaci nominale. U središnjem dijelu donjeg polukruga kod srebrenog kovanog novca oznaka nominale je "150".

17. obod srebrenog kovanog novca od 200, 150 i 100 kuna je gladak.

18. Prigodni kovani novac iz točke 1. ove odluke prodavat će se po slijedećim cijenama:

1.) komplet prigodnog zlatnog kovanog novca od 1000 i 500 kuna te srebrenog kovanog novca od 200, 150 i 100 kuna po cijeni od 2.535,00 kuna;

2.) komplet prigodnog zlatnog kovanog novca od 1000 kuna te srebrenog kovanog novca od 200 i 100 kuna po cijeni od 1690,00 kuna;

3.) komplet prigodnog zlatnog kovanog novca od 500 kuna te srebrenog kovanog novca od 150 kuna po cijeni od 845,00 kuna;

4.) prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna po cijeni od 650,00 kuna;

5.) prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna po cijeni od 260,00 kuna;

6.) prigodni srebreni kovani novac od 150 kuna po cijeni od 195,00 kuna;

7.) prigodni srebreni kovani novac od 100 kuna po cijeni od 130,00 kuna.

19. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac pustit će se u prodaju 22. svibnja 1995. godine.

20. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac Narodna banka Hrvatske prodavat će putem banaka, ZAP-a i trgovačkih poduzeća.

21. ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 296/95.

Zagreb, 8. svibnja 1995

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.