Zakoni i propisi - Pravni savjeti 31 09.05.1995 Odluka o izmjeni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka-vremenski i kadrovski normativi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Na osnovi odredbe članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ("Narodne novine" broj 1/94), te odredbi Pravilnika o standardima i normativima iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1995. godinu ("Narodne novine" broj 91/94) i odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima privatne prakse za 1995. godinu ("Narodne novine" broj 91/94), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 13. sjednici, održanoj 28. ožujka 1995 godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI POPISA DIJAGNOSTIČKIH I TERAPIJSKIH POSTUPAKA-VREMENSKI I KADROVSKI NORMATIVI

I.

Mijenja se Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka-vremenski i kadrovski normativi ("Narodne novine" broj 15/92, 29/93 i 65/93) na način da se u poglavlju "7 - Ljekarnički postupci":

Pod šifrom 70010:

Pod šifrom 71010:

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 025-04/95-01/14

Urbroj: 338-01-24-95-1

Zagreb, 28. ožujka 1995.

Predsjednik Upravnoga vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.